Bölgesel Sertifika Programına ilişkin düşünceler- Barış H. Partal

0
1741

Barış H. Partal  – Rehber Gündemi 

 

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyaya sızdırılan iç yazışmalar sonucu hazırlıkları öğrenilen bölgesel sertifika programını talep eden dört oda ile Birlik yönetimine çağrım şu şekilde;

 

İhtiyacın tespiti ve sertifika programı açmadan bulunabilecek çözümler  

Öncelikle söz konusu ihtiyaç, bilimsel metotlarla ulaşılmış istatiksel veriler ışığında, hangi dillerde ve kaç kişilik ihtiyaç olduğu belirlenmelidir. Ardından tüm Birlik üyesi Oda mensuplarına sunulabilecek imkanlar araştırılarak konuya ilişkin çağrı yapılmalı , yine de sonuç elde edilemez ise nihayetinde Kanun’un verdiği haklar kullanılmalıdır.

 

Okullarda verilen eğitim 

Elbette ki kanun Birlik yönetimine sertifika programı açma hakkı vermektedir ve bu yetki gerektiğinde kullanılacaktır. Ve fakat gereklilik bilimsel verilere ve gerçekten belirlenmiş ihtiyaçlara dayandırılmalıdır. Okullarda verilen eğitimin kalitesi özellikle bazı eğitim kurumlarının usul ve kanun dışı işlemlerle sadece diploma dağıtmaya yönelik kurumlar gibi işlediği de aşikardır. Ve yine bilinmektedir ki sertifika programlarında verilen eğitim okullarda verilen eğitimden kat kat başarılıdır.  Bu minvalde okullarda verilen eğitimin hem denetlenmesi hem de müfredatın sertifika programlarına uyumlu hale getirilmesine yönelik acil tedbirler alınması amacıyla çalıştay düzenlenmesi, YÖK ile bu konuda neler yapılabileceği araştırılarak protokoller yoluyla etkin olunmalıdır.

 

Asıl Sorunumuz 

Rehberlik mesleğinin bugün itibariyle içinde bulunduğu öncelikli sıkıntı denetlemelerdir. Kendi meslektaşlarımızı denetlerken kaçak rehberlik faaliyetleri ile ilgili emniyet güçleri ile birlikte çalışmanın yolları araştırılmalı gerekirse emniyet ile işbirliğine gidilerek doğru zamanda doğru yerlerde yapılacak denetlemelerin net sonuç getireceğine şüphe yoktur. Birlik’ten asıl beklenen haber budur.

 

Siyasi baskı bulunması halinde

Kurumsallaşmış kabul ettiğimiz Birliğimizin üzerinde herhangi bir baskı bulunuyor ise bunun da rehber kamuoyuyla paylaşılması ve şimdiden bu tür baskılara karşı tedbir alarak dayanışmaya çağrı yapılmalıdır.

 

24 Şubat 2015, İstanbul

CEVAP VER