TUREB’den 2. GENEL KURUL ÖZETİ

0
1736

2. Olağan Genel Kurul sonrası tekrar Başkanlığa seçilen A. Zeki Apalı tarafından yayımlanan duyuruyu paylaşıyor ve kendilerine yeni dönemde başarılar diliyoruz.

TUREB ll OLAĞAN GENEL KURULU 27 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILDI

TUREB  ll inci Olağan Genel Kurulu  odalar tarafından seçilmiş toplam 171 delegeden 163 delegenin katılımı ile 27 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

TUREB ll nci Olağan Genel Kurulu Sayın Ahmet Zeki APALI’nın açılış konuşması ile başlamış, konuşmanın ardından Divan başkanlığı ve divan üyelikleri salonda bulunan delegelerin  oylamasına sunulmuş, oylama sonucunda Divan başkanlığına H.Suavi AHİPAŞAOĞLU, Divan üyeliklerine İZRO başkanı N.Nebil ALTINEL, İRO delegesi Gazi ÜNSAL, Katip üyeliklere ise İRO delegesi Ayşe TOKKUŞ BAYAR ile ANRO delegesi Tuba BAĞCI seçilmişlerdir.

ll inci Olağan Genel Kurulunda TUREB Başkanlığı için TUREB kurucu Başkanı Sayın Ahmet Zeki APALI, İstanbul Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı ve Denetim Kurulu Eski Başkanı Sayın Ahmet Mümtaz MADEN, Trabzon delegesi Sayın Adem YILDIZ ve Aydin Turist Rehberleri Odası delegesi ve TUREB eski YK üyesi Sayın Cenk CENGİZ adaylık için müracaat etmiş ve seçime katılmışlardır

Divan oluşumundan sonra, Saygı duruşu, İstiklal Marşı okunmasından sonra, TUREB Kurucu başkanı  Sayın Ahmet Zeki APALI tarafından geçmiş döneme ait faaliyet raporunu okunmuştur. Daha sonra eski Denetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Mumtaz MADEN tarafından Denetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuştur. Faaliyet raporlarıyla ilgili lehte ve aleyhte konuşmalar yapılmış ve önce Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunulmuş, oylama sonucunda iki aleyhte oya karşı oy çokluğuyla İBRA edilmiştir. Daha sonra Denetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunulmuş, faaliyet raporu beş aleyhte oya karşı oy çokluğuyla İBRA edilmiştir.

Daha sonra, Sayın Ahmet Zeki APALI tarafından 2016-2017-2018 yıllarına ait tahmini bütçe okunmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Organ Üyelikleri için başvurular alınmış ve ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul’da Delegeler tarafından gündeme getirilen ve yapılan konuşmalar ve oylamalar sonucunda;

– Yeni bir yönetmelik taslağı hazırlanması, taslağın tüm odalarda rehber kamuoyu ile paylaşılarak nihai şekle getirilmesine ve bir yıl içinde yeri ve zamanı daha sonra belirlenecek Genel Kurul’da tartışmaya açılmasına,

-TUREB Başkanının ve diğer Kurul Başkanları ve Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesine,

– TUREB’e Gayrimenkul ve araç alımı için TUREB YK’ya  yetki verilmesine,

-TUREB bünyesinden Turist Rehberleri Vakfına daha önce 1 TL olarak yapılmış olan kaynak aktarımının bundan böyle 5 TL olarak yapılmasına ,

-Ruhsatname numaralarının belli bir sistematiğe göre yeniden belirlenmesi için bakanlık nezdinde girişimde bulunulmasına.

– Etik dışı ve Bakanlık Yevmiyesinin altında çalıştığı tespit edilen kurul üyelerinin ve TUREB Başkanının seçilmiş oldukları görevlerinden müstafi sayılmasına,

-Çanakkale alan Kılavuzluğu yasasına karşı başlatılan kanuni sürecin genişletilmesi ve üst düzeylere taşınması konusunda YK’ya tavsiye kararında bulunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

-Verilen önergeyle, Odaların TUREB’e ödemekte oldukları katkı paylarının mevcut durumlarından üçer puan düşürülerek %15 ödeyen odaların %12, %10 ödeyen odaların %7, % 5 ödeyen odaların ise %2’ye düşürülmesine,

oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

-Tur Otobüslerinde, TÜRSAB levhasına benzer bir şekilde içinde lisanslı rehberin görevlendirildiğini gösteren bir düzenleme yapılması konusunda girişimde bulunmak üzere YK yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

-TUREB’in görevlerin arasında olan üye odaların en geç üç yılda bir denetlenmesi görevini yerine getirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Daha sonra Başkan adayları alfabetik sıraya göre kendilerine tanınan süre içerisinde konuşmalarını yapmışlardır. Konuşmalar sonucunda Cenk CENGİZ adaylıktan çekildiğini bildirmiştir.

Seçim görevlilerinin iştirakleriyle seçim sandığı kurulmuş, oylamaya geçilmiştir oylama sonucunda;

TUREB organları aldıkları oy sayılarına göre aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

 

TUREB BAŞKANI

AHMET ZEKİ APALI

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İSA LEVENT GÜRÇAVDI

ESMERAY AKAR

HAYATİ KORUCU

İZZET SELİM KAVUNCUOĞLU

 

DENETİM KURULU ÜYELERİ

ABDULKADİR TANRIDAĞLI

MEHMET SEVEROĞLU

FEVZİ TEKİN

 

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

ASMEN YALÇIN KAYA

İSA AKDAĞ

İSA REFİK BAYSAL

 

HUKUKÇU ÜYELER

AV. BİLGEHAN ERKABADAYI

PROF.DR. ALİ MURAT ÖZDEMİR

Seçimler rehber camiasına yakışır bir olgunlukta yapılmış olup, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

Seçimlerin ve Seçilenlerin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

TUREB

CEVAP VER