TÜRSAB tasarısının getirdiği riskler

0
1312

Turizmhaberleri.com sitesi yazarlarından Nilgün Atar, TÜRSAB kanunu olarak bilinen 1618 sayılı kanunda yapılması istenen değişiklikler ve bunun olası sonuçlarını inceleyen bir yazı kaleme aldı. Konunun önemini vurgulamak ve sizlerin de dikkatini çekmek amacıyla buradan paylaşıyoruz.

RG Haber

turizmhaberleri

 

nilgun atar

1618 SAYILI YASA TASLAĞI SEKTÖRE NELER GETİRİYOR!

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu değişiklik taslağı..

 

1972 tarihli 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu; gelişen turizm potansiyeli, değişen şartlarla birlikte ortaya çıkan sektörel sorunlar ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için yeniden düzenleniyor. Ancak hazırlanan yasa taslağına ilk tepki Turist Rehberleri Birliği TUREB’den geldi. Rehberleri ayağa kaldıran 10.cu maddede şöyle deniyor:10-a) Müze ve ören yeri alanları ile sınırlı olmak kaydı ile sadece yabancı ülke vatandaşları için düzenlenen yurt içi günübirlik tur ve paket turlarda en az onbir, en fazla elli kişiye kadar bir rehber bulundurmak.İşte bu madde kapsamında rehberlerin çalışma alanı müze ve ören yerleri ile kısıtlanırken, turlardaki grup sayısının en az 11 kişi ile sınırlandırılmasının yanısıra yabancı turist ayrımı getirilmesi yönündeki değişiklik TUREB tarafından kabul edilemez olarak açıklandı. Rehberlerin tepkiler devam ediyor.Peki 1618 sayılı yasa taslağı başka hangi düzenlemeleri ve değişiklikleri getiriyor?
Mevcut 1618 sayılı kanunda yer alan ancak eksik ifadeler içeren bir kısım tanımlar güncel hale getirilerek tur operatörlüğü, seyahat güvence kurulu ve ihtisas belgesi gibi yeni tanımlar Kanuna eklendi. Seyahat acentalarının kuruluş şekli, niteliklerin sürekliliği ve faaliyet alanları ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 2.nci madde çok önemli başlıkları kapsıyor.EVDE-VİLLADA TURİZM, SEYAHAT ACENTALARI İLE YAPILACAK..
2007 yılında ilk kez gündeme getirdiğimiz yabancıların satın aldığı konutlarda yapılan ”gizli turizm” de sonunda 1618 sayılı yasa taslağına girdi. Seyahat acentalarının münhasır hizmetleri kapsamında belirten 2.nci maddenin gerekçesi şöyle:Münhasır hizmetler başlığı altında getirilen önemli bir düzenleme de; yerli ve yabancılara ait konutların turizm amaçlı pazarlama ve kiralama faaliyetlerinin yalnızca seyahat acentaları tarafından yürütülmesidir. Turizmde yaşanılan hızlı gelişme sonrasında yerli, yabancıların mülk edinilmesine yönelik yasal düzenleme sonrasında ise yabancılar tarafından turizm bölgelerinde edinilen konutların, bu konutların sahipleri tarafından herhangi bir denetime tabi olmadan geleneksel yollarla ya da internet aracılığı ile yurt içi veya yurt dışı kullanıcılara kiralandığı saptanmıştır. Bir nevi sektör haline gelen bu alanın aynı zamanda kayıt dışı ekonomi yaratarak haksız kazançlara yol açması ve devletimizi mali açıdan ciddi zarara uğratması nedeniyle, bu tür faaliyetlerin yasal mevzuat çerçevesine alınması yönünde düzenleme yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
BELEDİYELER-OKULLAR-DERNEKLER ACENTASIZ TUR DÜZENLEYEMEYECEK..
2.nci maddenin diğer önemli başlığı 11 yıldır sürekli gündeme getirdiğimiz belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinde bulunanları ilgilendiriyor. Zira o maddede açık ve net olarak; İşletme belgesi sahibi olmaksızın belediyeler, üniversiteler de dahil eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları bu Kanunda seyahat acentalarına münhasır hizmet olarak belirlenmiş faaliyetleri her ne sebeple olursa olsun yürütemezler. deniyor.Düzenlemenin gerekçesi ise şöyle:
Maddede yer alan diğer bir düzenleme ise; belediyeler, üniversiteler de dahil eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının işletme belgesi sahibi olmadan seyahat acentalığı faaliyeti gösteremeyeceklerine dair düzenlemedir. Eğitim kurumlarının öğrencilerine, dernek ve vakıflar gibi kuruluşların üyelerine, kamu kuruluşlarının çalışanlarına, belediyelerinin vatandaşlara yönelik gerçekleştirdikleri ve içeriği itibariyle seyahat acentaları tarafından düzenlenmesi zorunlu faaliyetleri yürüttükleri, bu faaliyetler esnasında can kaybı ve yaralanmalar ile sonuçlanan trafik kazalarının yaşandığı, tüketicilerin bu olumsuzluklar karşısında muhatap bulamadıkları gibi haklarını da arayamadığı yönünde karşılaşılan yoğun mağduriyetler nedeniyle düzenleme yapma zorunluluğu doğmuştur.Yasaya aykırı seyahat acentacılığı faaliyetinde bulunanlara 10 bin TL idari para cezası var. Eğer internet, yazılı, görsel veya işitsel yayınlardan herhangi biri aracılığı ile yapılıyor ise bu ceza 50 bin TL’ye çıkıyor. İşletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinde kullanılan ulaşım araçları ise her defasında altmış gün süre ile trafikten men edilecek
MARKETTE, KEBAPÇIDA, ÇİÇEKÇİDE UÇAK BİLETİ SATILAMAYACAK..
İkinci maddenin bir diğer önemli başlığı seyahat acentaları ile Havayolu firmaları arasındaki işbirliği konusuna düzenleme getiriyor. Yıllardır gündeme getirdiğimiz kebapçı, restoran, çiçekçi, market ve benzerleri yerlerde yasaya aykırı olarak uçak bileti satamayacaklar.(7) Hava yolu işletmelerinin bilet satış işlemleri, kendileri dışında yalnızca seyahat acentaları tarafından yapılır. Bu işletmeler, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, seyahat acentalarına uygulamış oldukları tutarın altında bilet satışı yapamazlar.
(8) Seyahat acentalarının uçak bileti satışlarında, tüketicilerden tahsil edecekleri servis taban ücretleri, Bakanlık ve Birliğin ortak kararı ile yıllık olarak tespit edilir ve tüm seyahat acentaları tarafından uygulanır.
HAVA YOLLARI SEYAHAT ACENTASINDAN DAHA UCUZ BİLET SATAMAYACAK..
Yine seyahat acentalarının çok şikayet ettiği bir konu da havayollarının internette haksız rekabet yaratan daha ucuz bilet ücretlendirmeleri.. 1618 sayılı kanunun ilgili maddesinde yapılan düzenlemenin gerekçesi ise şöyle açıklanıyor:

”bilet satış işlemlerinden doğabilecek haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, hava yolu işletmelerinin seyahat acentalarına uygulayacakları tutarın altında bilet satışı yapamayacakları hükmü getirildi. Böylelikle, hizmetlerinin satışında kendilerine aracılık yapan ve kazançları yalnızca aldıkları komisyondan ibaret olan seyahat acentalarının, bu işletmelerin uygulayacağı haksız fiyat uygulamalarına karşın korunmaları sağlanacak. Yine, hava yolu ile ilgili seyahat acentalarının uçak bileti satışında tüketicilerden tahsil edecekleri servis taban ücretlerinin, seyahat acentalarının kendi aralarında ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla Bakanlık ile Birliğin ortak kararı ile belirlenmesi düzenlemesine gidilmiştir.” deniliyor.

CEVAP VER