Trabzonlu Rehberlerden Deklarasyon

0
1332

RG – Haber

Trabzon Rehberler Odasının 65’i eylemli toplam 95 üyesinden 26 tanesi bir araya gelerek bugüne kadar gerçekleşmemiş bir ilke imza atarak dün yayınlanan deklarasyona imza attılar. Çok ince bir düşünüşle, Birlik, Oda veya makamlara saygısızlık yapmadan bir hafta boyunca bir hafta boyunca çalışmalarının ürünü olan deklarasyonu hazırlayan meslektaşları, medeni cesaret ve mesleki dayanışmalarından dolayı kutlarken, gösterecekleri tüm çaba süresince İstanbullu rehberler olarak yanlarında olacağımızı bilmelerini isteriz.

 

TRABZON REHBERLER ODASINA KAYITLI ÜYELERİN DEKLARASYONU

BÖLGESEL TURİST REHBERLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI, DERHAL ACİLEN SONLANDIRILSIN VE KISA SÜRELİ PROGRAMLAR İLE BÖLGELERE VASIFSIZ TURİST REHBERLERİ TEMİNİ ENGELLENSİN

Değerli Rehberler ve Turizmciler,
Bilindiği üzere 2012 yılında çıkarılan ”Turist Rehberliği Meslek Kanun”u başta rehberler olmak üzere sektörün her kesimine her alanda gerekli düzenlemeler getirmiş ve bu mesleğin belli standartlara kavuşturulmasında önemli rol oynamıştır. Bu meslek kanunu içerisinde Turist Rehberi’nin özellikleri ve yetki alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle Turist Rehberi olabilmek için gerekli şartların belirtildiği Madde 3’te;
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
• 18 yaşını doldurmuş olmak.
• Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra, birliklerin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin ortak önerileri ve Bakanlığın onayıyla turizm sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği hallerde belirlenen bölgelerde, yönetmelikle kurs ve sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında birlikler tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programını başarıyla tamamlamak.

Yukarıda ki kanun maddesi çerçevesinde Tureb, 22 Şubat 2015 tarihinde kendi internet sitesinde ”Bölgesel Turist Rehberliği Sertifika Programı” adı altında yayınlamış olduğu ilanda, Trabzon ve Şanlıurfa’da çeşitli dillerde bölgesel turist rehberliği sertifika programı düzenleyeceğini ilan etmiştir.
Ancak bu karar alınırken bölgenin turizm potansiyeli ve bölgede mevcut bulunan rehber sayısı göz önünde bulundurulmamış, bunun yanında Odalar ve yönetimleri bu konuyu üyeleri ile derinine analiz edip, incelemeden Türeb ile yazışmalar yapmışlardır. Bu durum odalara kayıtlı olan rehberlerde, bu sertifika programlarının bir oldu bittiye getirildiği düşüncesine ve algısına neden olmuştur.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bölgesel Turist Rehberleri Odaları bu yönde bir talep oluştururken neden oda üyeleri ve yönetimleri bu konuda bilgilendirilmemiştir? Bu soru aslında bizim rehberler olarak çok merak ettiğimiz bir husus olarak ön plana çıkmaktadır.
Bir diğer önemli husus ise Bölgesel Turist Rehberliği Sertifika programına herhangi bir lisans mezunu kişilerin başvurabilmesidir. Uzun yıllar boyunca emek vererek Turist Rehberliği Lisans bölümünden mezun olan gençler ile bölgede açılacak kısa bir program ile kokart alacak gençler bir tutulmakta ve aynı muameleyi görmektedirler. Bu durum bölgelerde ileriki dönemlerde kalitesiz rehberlik hizmetinin yaygınlaşmasına ve sorunlara neden olacaktır. Ayrıca rehberlik mesleğinin bu kadar kolay ve ucuz bir statüye düşmesinde sorumluluk sahibi olan kişi ve mercileri göreve çağırıyoruz.

Ülkemizi tanıtmak ve bölgenin özelliklerini anlatmak gibi önemli bir görevi üstlenen Turist Rehberlerinin, Turist Rehberliği Lisans bölümünden mezun olması kaliteyi yakalamada önem arz etmektedir.
Bölgelerde belli dönemlerde Turist Rehberi talebinin artması doğal bir süreçtir. Ancak bu talebi kısa süreli ve gerekli altyapısı oluşturulmadan sağlıksız bir şekilde açılan bölgesel sertifika programlarıyla karşılamak yerine, diğer bölgelerdeki odalara kayıtlı rehberleri talebin yoğun olduğu bölgelere kaydırmak doğru ve yerinde bir seçim olacaktır. Böylelikle diğer bölgelerde ki turist rehberlerinin de istihdam sorunu çözülmüş ve talepte karşılanmış olacaktır.

Bölgesel Turist Rehberliği Sertifika Programının ilanında dikkat çeken diğer önemli bir husus ise Dil Belgesinin zorunlu tutulmasıdır. Kısa bir süre içerisinde oluşturulan ve o lisans alanından mezun olmamış kişilerden ayrıca dil belgesinin zorunlu tutulmaması başlı başına yanlış bir karardır. Bu tarz uygulamalar bölgelerde oluşturulacak sınav komisyonuna müdahaleyi kolaylaştıracaktır.

Sonuç itibariyle, Trabzon Bölgesel Turist Rehberleri Odasına üye olan ve mesleğini eylemli olarak gerçekleştiren biz rehberler olarak, Trabzon ve Şanlıurfa’da açılan Bölgesel Turist Rehberliği Sertifika Programına yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde, karşı çıkmaktayız. Sezonun çok kısa ve kesintili geçtiği Karadeniz ve diğer kurs açılan bölgelerde, bu tarz kısa sertifika programlarıyla bölgeye rehber temin edilmesi bizim emeğimize ve mesleğimize yapılmış bir saygısızlıktır. Ayrıca Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tureb ve Trabzon Rehberler Odası’nın bu bölgesel rehber talebini kendi içerisinde tartışmadan ve istişare etmeden resmi yazışmaları yapması mesleki etik kurallarıyla bağdaşmamaktadır.

Bu ilanı yayınlayarak Turist Rehberliği Mesleğinin saygınlığı yok eden ve sıradanlaştıran başta Tureb olmak üzere talepte bulunan diğer odaları ve resmi mercileri göreve davet ediyor, bölgesel turist rehberliği sertifika programından vazgeçmelerini talep ediyoruz. Belirttiğimiz hususlar çerçevesinde bu sorunumuz acilen çözülmediği takdirde, yasal mercilere ve organlara başvurarak hakkımızı arayacağımızın da bilinmesini isteriz.
Saygılarımızla,

Trabzon Rehberler Odasına Kayıtlı Eylemli Turist Rehberleri (Deklarasyona Destek Verenler)
1-Adem YILDIZ (Almanca)
2-Anıl TERZİOĞLU (İNG)
3-Betrice Asuman GÜVEN (İNG)
4-Bengül SAMGAR (İNG)
5-Esra CORA (İNG)
6-Gülay AKIN (İNG)
7-İsmail AKTAŞ (İNG)
8-İsmail KÖSE (İNG)
9-Kemal TERZİ (İNG)
10-Mehmet Fatih ALKAN (ALMANCA)
11-Lokman AŞKIN (FARSÇA)
12-Muhammet AYDIN (İNG)
13-Metin YILMAZ (İNG)
14-Mustafa ŞENER (İNG)
15-Mücahit Yasin EYÜPOĞLU (İNG)
16-Naşit Alp DEMİRKAYA (İNG)
17-Onur Özdemir (İNG)
18-Oruç Ekrem YETGİN (İNG)
19-Özge DEMİRBULAT (İNG)
20-Sercan HAS (İNG)
21-Sevim ŞİMŞEK (FLEMENKÇE)
22-Tahsin ÖZBEK (İNG)
23-Ümit YURDUSEVEN (İNG)
24-Yusuf KIRCA (İNG)
25-Hakan Hasan AKÇA (İNG)(ODAYA NAKLİ OLACAK)
26-Hakan BENEK (İNG) (2015 EYLEMLİ OLDU)

CEVAP VER