@adimadimistiklale ; 21 Mayıs 1919

0
753

30nisan1919 #1919 ‘dan #9Eylül1922 ‘ye #dönümnoktalarının #dönembasını ve #Nutuk #referanslarıyla işlendiği #İstiklalSavaşı nın #100 #yıldönümünü #anma hesabı

Sadaret Raporu

View this post on Instagram

(1) 21Mayıs1919 #adimadimkurtulusyolu #adimadimistiklale #tarih #yuzyiloncebugun [Devamı yorumlarda] (1) Mustafa Kemal Paşa, 21 Mayıs tarihli 1919 tarihli raporunda özetle Seferberliğin başlangıcında sancak içinde özellikle asker kaçaklarından #Müslim, #Rum ve #Ermeni unsurlarından ayrı ayrı kurulmuş birtakım çeteler bölgede hırsızlık ve bazen de adam öldürme türünden eylemler gerçekleştirmiştir. Başta siyasi amaç taşımayan bu eylemler, Rum ve Ermenilerin başka bölgelere göç ettirilmeleri esnasında özellikle Rum ve Ermeni #çetelerinin siyasal bir amaca yöneldikleri görülmüştür. #Rus işgali başlayınca Ruslardan da destek gören bu siyasi amaçlı ayrılıkçı çete faaliyetleri yurt için daha tehlikeli bir hal almışsa da alınan tedbirlerle amacına ulaşamamıştı. Bölgede faaliyet gösteren #İslamçetelerinin kuruluşunda ise hiçbir siyasal amaç tespit edilememiştir. Bununla birlikte mütarekeden sonra Rum çeteleri #Pontusçuluk istekleri ile her tarafta taşkınlıklarını arttırmıştır. Pontusçuluk iddiasındaki Rumların çeteleriyle birlikte Samsun’daki Rum komitası ve özellikle Rum Metropoliti #Germanos tarafından idare edildiği kesindir. Bu husus Samsun’daki #Fransız Jandarma subayı #Favra tarafından da doğrulanmıştı. Favra, metropolit tarafından İstanbul’da Fransız temsilcilerine gönderilen ve Müslümanların Hıristiyan halka saldırılarını anlatan yüze yakın abartılmış olayı sayan bir raporu, gizlice Mustafa Kemal Paşa’ya göndermiştir. Son zamanlarda Samsun ve çevresinde Rum nüfusunu çoğaltmak için Rusya’daki Rumların da bölgeye göçe zorlandıkları hatta bazı çetelerin denizden #gizli biçimde #Samsun ve havalisi sahillerine çıktığı yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır. Bu arada iç #güvenlik için gerekli askerin miktarı bilinmeden askerin #terhis edilmiş olması ve buna dayalı olarak jandarma kuvvetinin yetersizliği #Rumeşkıyasının güçlenmesinde etkili olmuştur. O gün itibarıyla Samsun ve çevresinde 40’a yakın Rum çetesi faaliyet göstermektedir. Rum çetesinin saldırılarına maruz kalmış olan Müslümanlar ise, yerel Hükûmet tarafından korunamadığından çareyi bölgedeki İslam çetelerine sığınmakta görmüştür. Sonuçta bugünkü hal ortaya çıkmıştır. Kaynak: samsun2019.com.tr

A post shared by Adım Adım Kurtuluş Yolu (@adimadimistiklale) on