Ankara’dan yeni bir soluk

0
1785

Meslek örgütlerimiz olan odalarda adım adım seçimlere dogru ilerlediğimiz bugünlerde Başkentimiz Ankara ile bağlı 10 ilin temsil edildigi Ankara Rehberler Odası üyeleri arasında (ANRO) filizlenen yeni bir hareketin haberini paylaşmak gereğini görüyoruz. Meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

 

ANADOLU REHBERLER OLUŞUMU SEÇİM BEYANNAMESİ

“Anadolu Rehberler Oluşumu”nu başlatan Ankara Turist Rehberleri Odası’na kayıtlı olan 14 kişilik bir grubuz. Bu çekirdek grup etrafında veya birlikte, aynı idealleri ve ilkeleri paylaşacak olan meslektaşlarımızla birlikte, 06 Aralık 2015 de gerçekleşecek ANRO seçimlerinde yönetime talibiz.
Beyannamemizin sonunda isimleri listelenmiş olan kişiler mesleki dayanışmayı ön plana alarak gönüllü bir faaliyet, dayanışma, bilgi paylaşımı ve istişare yürüten bir çalışma grubu olduğu gibi, burada isimleri beyan edilenlerden ANRO yönetimine “aday olmayacak” ve ideal hedeflere ulaşılması konusunda gönüllü desteklerini devam ettirecek kişiler de mevcuttur.
Çoğulcu yönetim prensibinde, katılım ve katkılarınızla çeşitlenecek çalışmalarla, ekibimize dahil olmak isteyen değerli meslektaşlarımızla en kısa zamanda görüşmek ve dayanışma içinde olmak isteriz.

Bu bağlamda;

1. ANRO yönetimi için başkan ve yönetim ekibi olarak, seçilecek kişi ve kişilerin, bir dönem için aday olması idealimiz ve hedefimizdir.

2. “Anadolu Rehberler Oluşumu” mesleğin hedefleri ve idealleri doğrultusunda; ANRO seçiminde aday olacak ve desteklenecek ekibin seçilmesi durumunda, ANRO yönetimi şeffaf yönetim ilkelerini benimseyecektir.

3. Şeffaf yönetim ilkeleri doğrultusunda, ANRO’nun faaliyet ve mali raporları, 3 aylık dönemler halinde, kurumun internet sayfasından tüm üyelere sunulacaktır.

4. Mesleğin gereklilikleri ve idealleri doğrultusunda, kurumsal yapıyı, üyelerin tecrübelerini, bilgilerini ve katılımını arttırmak için komiteler kurulacaktır.

5. Kurulacak komiteler aracılığıyla yönetim tabana yayılacak ve kurumsal işleyiş dinamik hale getirilecektir.

6. Bu oluşumu tanımak, içinde yer almak ve katkı vermek isteyenlere oluşumumuz açıktır.

7. ANRO’ya bağlı bütün illerdeki meslektaşlarımızla, düzenli iletişim sağlanacak, mesleki işleyiş ve sorunların çözümünde birlikte hareket edilecektir.

8. Mesleğin ve üyelerin sorunlarına kulak verilecek, ortak akıl ve güç birliği içinde hareket edilerek, tabandan kopuk bir yönetim anlayışına gidilmeyecektir.

9. Hiçbir meslektaşımız, herhangi bir özelliğinden dolayı küçümsenmeyecek, dışlanmayacak ve odanın her bir ANRO üyesinin evi olduğu kabul edilerek; fikirleri, sorunları ve önerileri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

10. ANRO’nun meslek odası olarak, belli kişilerin değil, tüm üyelerin odası olması sağlanacaktır.

11. ANRO’dan talep edilecek rehberlik faaliyetleri konusunda, üyelerimizin tamamı ile adil paylaşım yapılacak ve hatta bu paylaşımlarda herhangi bir şüpheye neden olmaması açısından veri tabanlı bir program geliştirilecektir.

Saygılarımzla,

1. Hakan AKBATUR
2. Zübeyir AYAZ
3. Can ULUSOY
4. Zümrüt ÖZKAYA
5. Emin ÖZKAYA
6. Şaheser ÇELİK
7. Önder UĞURLU
8. Yılmaz YILDIZ
9. Olcay KARALARLI
10. Ercan KÖK
11. Nurhan BAYRAKTAR ALP
12. Senem BELENDİR
13. Nilüfer Deniz ÖZME
14. Fikret Barbaros GÖÇER

CEVAP VER