Antik Çağ’dan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi

0
2217

İstanbul kent tarihine odaklanan 10 ciltlik ansiklopedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Yayınları’ndan çıktı.

İstanbul tarihini, İstanbul’un Antik Çağ’daki ilk yerleşimlerden günümüze kadar “şehir” oluşunu merkeze alarak anlatan “Antik Çağ’dan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi” 10 cilt halinde yayımlandı.

İBB Kültür A.Ş. ve İSAM işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, İstanbul’un dünya şehirleri içindeki yerini belirleyerek, şehri; topografyası, mimarisi, dini ve sosyal hayatı, yönetimi ve iktisadi hayatıyla bir bütün olarak ele alıyor.

Büyük İstanbul Tarihi’ni, alanında uzman 270 akademisyen kaleme aldı. İstanbul’un bütün asırlarını tanıtan eserin yayın ve danışma kurulunda Halil İnalcık, İlber Ortaylı, İskender Pala, Haluk Dursun, Mehmet Genç, Erhan Afyoncu, Beşir Ayvazoğlu, Sadettin Ökten, Uğur Derman, Çiçek Derman, Feridun Emecen, Mehmet İpşirli, Coşkun Çakır, Kemal Beydilli, İsmail Erunsal, Korkut Tuna, Tuncay Başoğlu, Mustafa İsmet Uzun, Yunus Uğur ve Turhan Kaçar yer alıyor.

Kronolojilerinin oluşturulmasında şehrin kimliğini belirleyen ve tarihi akışında dönüm noktasını oluşturan Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri esas alındı.

Eserin “Emperyal Dönüşümler” başlığını taşıyan birinci cildinde, şehrin siyasi, zihni, sosyal, dini ve mimari alandaki büyük dönüşüm ve buhranları incelenirken, “İstanbul’da Siyaset ve Yönetim” adlı ikinci ciltte, İstanbul’un yaşadığı siyasi hadiseler, yönetim özellikleri ve hukuk düzeni, “İstanbul’un Demografisi” adlı üçüncü ciltte, İstanbul demografi tarihine dair tüm detaylar, gelişim ve değişim süreçleri ve kriz dönemleri ele alındı.

“İstanbul Toplumu” başlıklı dördüncü ciltte, giyim kuşamdan, yemek kültürüne, halk eğlencelerinden törenlere geniş bir yelpazede toplumun fenomenleri, kahvehaneler, hamamlar, piknik ve gezinti alanları gibi toplumun sosyalleşme alanları anlatıldı.”İstanbul’da Dini Hayat”, “İstanbul’un Ulaşım ve Haberleşme Tarihi”, “İstanbul’da Edebiyat, Sanat ve Kültür”, “İstanbul Mimarisi”, “İstanbul’da Eğitim, Bilim ve Teknoloji” ve “Hafızalardaki İstanbul” isimli ciltlerle birlikte eser, 10 cilt ve 4 bin 500 sayfadan meydana geldi.