ATATÜRK’ÜN DOĞUM GÜNÜ KUTLU OLSUN

0
1026

T. Sani 1936 (10 Kasım 1936) tarihinde Riyaseticümhur Umumi Katipliği’ne (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği) şu yazı yazılır; “İngiltere Maslahatgüzarı Mösyö Morgan Vekaletimize müracaat ederek Reisicümhurumuzun yevmi veladeti münasebeti ile İngiltere Kralı Sekizinci Edvard tarafından hususi ve samimi tebrik teveccüh edeceğini söylemiş ve Atatürk’ün doğum tarihinin bildirilmesini rica etmiştir.

Keyfiyeti arz eder ve İngiltere Büyükelçiliğince talep edilen malumatın tensip buyurulduğu takdirde işarına müsaadelerinizi rica eylerim.” #Atatürk de bir yerde yazılı olmadığı için doğum tarihini kesinlikle bilmediğini belirtip şöyle demiş:
“Anam bana, bir bahar ayında dünyaya geldiğimi, doğduğum gün ağaçlarda çiçekler olduğunu söylerdi. Ben zaten 39 yaşımdan, yani Samsun’a çıktığım günden beri, doğum tarihim olarak 19 Mayıs gününü kabul ediyorum. Kral hazretlerine, doğum tarihimi 19 Mayıs 1881 olarak bildirsinler.” #Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinden, dışişleri bakanlığı aracılığıyla İngiltere Ankara Büyükelçiliği’ne, 12 Kasım 1936 günü Atatürk’ün doğu tarihi 19 Mayıs 1881 olarak şöyle bildirilmiştir: “R.C. Atatürk’ün 19 Mayıs 1881 tarihinde doğmuş olduğunu arz ederim.” Kaynak: Habereporter.com , 19 Mayıs 2018