ATRO’da Geciken Genel Kurul 4 Ocak 2019’da

0
710

Seçimli Olağan Genel Kurul Bilgilendirme

Odamızın Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem ile 28 ARALIK 2018 Cuma Saat: 10.00’da Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:18 Efeler / AYDIN adresinde yer alan Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılacak; Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ise 04 OCAK 2019 CUMA günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

1. Efeler Seçim Kurulu tarafından Genel Kurulu oluşturan Kesinleşmiş Genel Kurul Listesi Odamıza 19.12.2018 tarihli yazısı ile bildirilmiştir. Kesinleşen Liste aşağıda yer almaktadır.

Hazirun Listesindeki Üyelerimizin ayırt edilebilmesi için, Genel Kurul Toplantı salonuna girerken 2018 yılı çalışma kartınızı görünür yerde taşımayı ve girişte bulunacak hazirun listesini imzalamayı lütfen unutmayınız.

Adaylık Başvurusu: Genel Kurul Toplantı tarihinde Divan Kuruluna yazılı olarak yapılacaktır. Divan Kurulu Başkanı, adaylık başvurularının alınacağı ve başvurunun sona ereceği saati, salonda anons edecektir.

Oy Kullanma İşlemi: Oy kullanma işlemlerine, gündem maddelerinin tamamının görüşülmesinden, oy pusulaları hazırlandıktan, 1. Efeler İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra geçilebilecektir. Oy kullanabilmek için, sandık kurulu tarafından kontrol edilecek resmi kuruluşlarca verilmiş bulunan kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) belgenizi yanınızda getirmeyi unutmayınız.

Oda Genel Kurullarında vekâleten oy kullanılamamaktadır, oy verme işlemi bizzat yapılabilmektedir.

Oy verme işlemi saat 17:00’ye kadar sürecek, saat 17:00’de yalnızca salonda oy vermek üzere bekleyen üyelerin oy kullanmasına izin verilecek, saat 17:00’den sonra gelenlerin salona girmesine 1. Efeler İlçe Seçim Kurulu tarafından izin verilmeyecektir.

Oy pusulasında, Oda Organlarına seçilmesi gereken asıl üyelerin sayısına göre işaretleme yapılması önemlidir. Buna göre;

BAŞKAN ADAYLARI (En fazla 1 kişi işaretleyiniz)

YÖNETİM KURULU ADAYLARI (En fazla 6 kişi işaretleyiniz)

DENETİM KURULU ADAYLARI (En fazla 3 kişi işaretleyiniz)

TUREB DELEGE ADAYLARI (En fazla 9 kişi işaretleyiniz)

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Genel Kurul Başkanlık divanına genel kurul tutanaklarını genel kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi.
 5. Genel kurula davet edilmiş konukların ve Oda başkanının açılış konuşmaları.
 6. Yönetim kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ile bilançosunu gösteren raporun, bilanço gelir ve gider hesaplarının okunup müzakere edilerek kabulü veya reddine, yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi
 7. Denetim Kurulu raporunun okunarak kabul edilip edilmemesine ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmemesi
 8. Yeni dönem çalışma programının ve tahmini bütçenin görüşülmesi
 9. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin kanunda belirtildiği şekilde ve yönetmelikte belirlenen esaslar dâhilinde tespit edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 10. İhtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması veya üzerinde ipotek dâhil, ayni hak tesis edilmesi, faaliyetler için gereksinim duyulan taşınırları satın almak veya kiralamak, mevcutları satmak veya kiralamak konularında Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 11. Başkan adaylarının konuşmaları, Oda başkanı, oda yönetim kurulu, oda denetim kurulu asil ve yedek üye seçimleri ve birlik genel kurulu asil ve yedek üyeleri için delege seçimleri.
 12. Dilek ve temenniler.
 13. Kapanış.

KESİNLEŞEN HAZİRUN LİSTESİ

Kaynak ATRO WEB sitesi