Dil Ekletme Sınavı Ağustosta

0
2167

 

dil ekletme

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak“Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”,  Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak  “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

 

SINAV YERİ VE SINAV TARİHLERİ

Sınav Yapılacak İl                        Sınav Tarihleri

Ankara                                          22-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında

SINAVLARIN ŞEKLİ:

*Dil ekletme ve seviye tespit sınavına katılacaklar için;

-Yabancı dil sözlü

-Yabancı dil yazılı

DİL EKLETME VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1-Dil Ekletmek isteyen rehberler

Başvuru formu ekinde Banka dekontu, 2 adet fotoğraf, Çalışma kartının fotokopisi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2-Rehberlik bölümleri mezunu veya öğrencileri

Başvuru formu ekinde onaylı Mezuniyet veya öğrenim belgesi, 2 adet fotoğraf, sınav ücreti banka dekontu, Nüfus Cüzdanı fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ:

Dil Ekletme Sınavı ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılacak adayların, Birliğin web sayfasından (www.tureb.org.tr) temin edecekleri Sınav Başvuru Formunu doldurarak başvuru için gerekli belgelerle birlikte 11 Temmuz -05 Ağustos 2016 tarihleri arasında TUREB’e şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir

SINAV ÜCRETİ:

Sınav ücretleri Turist Rehberleri Birliği’nin T. Vakıflar Bankası’nın T.A.O. Başkent Ankara Şubesi TR30 0001 5001 5800 7301 5766 26 no’lu Sınav Ücreti hesabına 280.00 (ikiyüzseksentürklirası) yatırılacaktır.

 (Sınava girilecek her bir dil için ayrı ayrı ücret yatırılacaktır. Sınavlar için yatırılmış ücretler sınava girilmese dahi iade edilmeyecektir.)

KOMİSYON OLUŞTURULMASI:

Mevzuat gereğince her bir dil için ayrı ayrı komisyon oluşturulması gerekmektedir. Ancak zaman zaman komisyonların oluşturulmasında güçlükle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Dil Ekletme Sınavı ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için başvurulan dilde en az 5 kişinin müracaat etmesi halinde komisyon oluşturularak sınav gerçekleştirilecektir. Başvurular tamamlandıktan sonra belirtilen sayının altında kalan dil gruplarına müracaat edenlere bilgi verilecek, sınavın gerçekleşememesi halinde bu durumdaki adaylara yatırdıkları ücretler iade edilecektir.

NOT: Sınav programı ve yeri daha sonra Birliğin web sayfasından duyurulacaktır.

CEVAP VER