HASAN BARIŞ PARTAL’DAN IRO YÖNETİM KURULU ADAYLIK BİLDİRİSİ

0
1819

BarisHPartalKavala

Hasan Barış Partal

İstanbul Rehberler Odası

İngilizce – Yunanca

 

Sevgili arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım

2007 yılı ortasından bu yana odamızın aktif bir üyesim. Bugün bir birlik çatısı altında toplanmamızı sağlayan kanunumuzun yürürlüğe girmesini her ortamda desteklemiş bir arkadaşınızım.

2013 itibariyle İRO’yu temsilen TUREB delegeliğini, 2014 yılından bu yana da Yunanca Rehberler Derneği genel sekreterliği görevini sürdürüyorum.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında şekillenmeye başlayan inisiyatiflerin oluşumunda yer almamın ardından çoğunuzun malumu olduğu mesleki haber alma kanalı www.rehbergundemi.com internet sitesinin yayınlarını gerçekleştiriyorum.

Bu süreçler boyunca edindiğim bilgi, gözlem ve deneyimler ışığında, mesleğimiz adına gerekli gördüğüm ilke ve eylemlerin gerçekleşmesine omuz vermek amacıyla önümüzdeki ay yapılacak İRO genel kurulunda “Yönetim Kurulu üyeliği” ile “Birlik delegeliğine” aday olma kararımı paylaşmak isterim.

Bu kararı almamda bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, demokratik ve etik değerlere uygun geçecek bir seçim dönemi dilerim.

 

İlkesel ve eylemsel hedefler

MESLEĞİN SAYGINLIĞINI ARTTIRMAYA YÖNELİK

Görsel ve yazılı medya ile sosyal medya kanallarında mesleğimizin imajını ve saygınlığını toplum nazarında üst sıralara çıkarmak amacıyla KISA, ORTA ve UZUN vadeli girişimlerde bulunmak.

MESLEKİ DONANIM VE DAYANIŞMAYA İLİŞKİN

Meslektaşlarımızın entellektüel seviyelerini yukarılara çekmek amacıyla İRO arşivlerinde bulunan geçmiş yıllara ait seminer ve eğitim faaliyetlerinin sesli ve görüntülü kayıtlarını gerekli izinleri alınarak elektronik ortamda oda üyelerinin erişimine açılmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak.

Mesleğimizi gerçekleştirmeye dair en temel hususlardan başlayarak seminer, konferans ve paneller düzenlerken, bunlara katılım için gereken fiziksel varlık zorunluluğunu ve kontenjan meselesini ortadan kaldıracak canlı yayın teknolojisine geçmek ve dileyenlerin arşivden izlemesine imkan tanıyacak teknolojileri yönetim kuruluna getirerek tartışmaya açmak.

Bugün Whatsapp üzerinden varlığını devam ettiren İstanbul, Anadolu ve Outgoing kanallarında 280 meslektaşımız cami, saray müze, trafik ve yol durumu hakkında karşılıksız bilgi ve tecrübe paylaşımına devam ediyorlar. Mümkün olan en kısa sürede kanalları kendine ait bir server üzerinden akıllı telefon uygulamasına dönüştürme yönünde ısrarcı olmak. Ayrıca bunlarla yetinmeyip acente, hotel ve tesisler hakkında da değerlendirme yapmayı sağlayacak özellikleri katmak.

DENETİMLER HAKKINDA

Her rehber bir denetmendir ve mesleğini koruma sorumluluğuna sahip olmalıdır. Profesyonel ekiplerin dışında imkanı ve zamanı el veren tüm meslektaşların inisiyatiflerin girişimlerine destek vermeye teşvik etmek ve özendirmek.

İDEAL DELEGELİK KONUSUNDA

Meslektaşların kendilerini temsil eden delegeleri ile sürekli irtibatta bulunmaları yanında yönetim ile taban arasında etkin işlev görme temelinde değerlendirdiğim ideal delegelik anlayışının benimsenmesine yönelik kamuoyu yaratmak.

Bu çerçevede süre giden inisiyatif buluşmalarının daha fazla sayıda delegenin katılacağı taban ile buluşmalar haline dönüştürmek ve yönetim üzerinde etkin olabilmesi amacıyla imkanlar yaratmak.

Delegeler ile Yönetimin en az senede dört sefer olmak üzere buluşturarak ortak akıl ışığında çözüm önerileri geliştirmeye zemin hazırlamak.

ACENTELERE YÖNELİK

Taban ücretin kanuni bir zorunluluktan öte hakedilmiş bir değer olduğunu vurgulayacak girişimlerde bulunmak. Kanuna uygun çalışan acentaların sayısını arttırmak amacıyla manevi ödüllendirme sistemini yönetim kuruluna önermek.

Acentalardan alacaklarını tahsil edemeyen meslektaşların sorunlarını çözmeye ilişkin çalışma komisyonu kurmakla yetinmeyip medya ve kamuoyu gücünü etkin kullanarak elimizden geleni ardımıza koymayacağımız girişimlerde bulunmaktan yana tavır koymak.

TÜRSAB

TÜRSAB düşmanınız değildir. Ve fakat üretim ilişkileri çerçevesinde karşılıklı çıkar çatışması içinde olduğumuz da bir gerçektir. Bu minvalde kişisel çıkar elde edildiği izlenimi verecek, örgüt tabanının onaylamadığı işbirliği içine girmenin karşısında durmak.

ODA BİNASI VE ÇALIŞANLARI HAKKINDA

“Emek en yüce değerdir” ilkesinden hareketle hiç bir çalışan haklı bir gerekçe olmadıkça işinden çıkarılmamasını savunmak.

Ilk etapta gereken düzenlemeler yapılarak odamız bugün sahip olduğu banka görüntüsünden çıkarılması ve YASEMİN CEBENOYAN salonuna geri kavuşulması amaçlanacak. Bu ismin mesleğimizin belleğinden bir sayfa olduğu unutulmadan yaşatılması gerektiğini vurgulamak.

Odamızın mali durumu gerçek anlamda tespit edildikten sonra kendi mülkünde hizmet verir hale getirme idealini gündemde tutmak.

Oda gelir gider çizelgelerini ciddiyetle en az üçer aylık periyotlar halinde kamuoyu ile paylaşmak.

ÜNİVERSİTELERİN REHBERLİK BÖLÜMLERİ

İlgili okulların rehberlik bölümü öğrencilerine çeşitli fırsatlar yaratarak; meslek, kanun ve etik noktasında bilgilendirecek çalışmaları gündeme taşımak.
Değerli meslektaşlarım,

Yukarıda sıraladığım hususlarda benimle fikir birliğinde olan tüm meslektaşlarım ile beraber aynı yönetim kurulunda çalışma konusunda arzuluyum.

Bu çok da kolay olmayacak süreçte sizlerin desteğini bekliyor ve en kısa sürede yüzyüze görüşecek fırsatları yaratmayı diliyorum.

Esen kalın

Hasan Barış Partal
İRO, İngilizce – Yunanca

CEVAP VER