İRO’da takvim ve seçmen listesi yayınlandı

0
1462

-

iro-logo

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

 

İstanbul Rehber Odası’nın 2. Olağan Genel Kurulu, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve 26 Aralık 2014 gün ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğine göre; 13 Aralık 2015 Pazar günü saat: 09:00’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu Harbiye İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 Aralık 2015 Pazar günü saat 09:00’da aynı adreste, aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

 

İlan olunur.

 

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış,

2- Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı ve İki Katip Üyeden oluşacak Divan Kurulu’nun teşekkülü ve Divan Kurulu’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

5- Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

6- Bilanço, gelir, gider hesaplarının okunması, müzakeresi, kabul veya reddi,

7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

8- Yeni Dönem Çalışma Programının görüşülerek kabulü veya reddi,

9- Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi, kabul veya reddi,

10- Oda Başkanı ve Odanın organlarında görev alacakların aylık ücretleri ile huzur hakları yolluk ve konaklama (yurt içi ve yurtdışı harcırahların) ücretlerinin tespit edilmesi,

11- İhtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması veya kiralanması konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

12- Dilek ve temenniler,

13- Yargı gözetiminde Oda Başkanı, Yönetim Kurulu (8 asıl ve 8 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asıl ve 3 yedek) üyelerinin seçimi, Birlik Genel Kurulu için (69 asıl ve 69 yedek) delege seçimleri, 

14- Kapanış.

CEVAP VER