Istanbul’da Genel Kurul Tarihi 16 Aralık

0
1057

Istanbul Rehberler Odası 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’na ve 26 Aralık 2014 gün ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğine göre 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09 Aralık 2018 Pazar günü saat: 09:00’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salon Harbiye İstanbul adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 09:00’da aynı adreste, aşağıda ilan edilen gündemi görüşmek üzere, çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanmış bulunan Genel Kurula katılmaya hak kazananların listesi; 20 Kasım 2018 Salı-26 Kasım 2018 Pazartesi tarihleri arasında İstanbul Rehber Odası’nın Sıraselviler Caddesi Soğancı Sokak No:3 K:1 Cihangir Beyoğlu İstanbul adresindeki panosunda ve web sitemizde, bu metnin altında yayımlanacak. Soyadına göre alfabetik sıralı listede adınızı ve Hazirun listesindeki sıra kontrol edilebilir.

Genel Kurula katılmaya hak kazananların listesine itirazlar, 27 Kasım 2018 Salı-29 Kasım 2018 Perşembe tarihleri arasında doğrudan Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılabilecek.

Genel Kurula Katılmaya Hak Kazananların Listesi, “en az 6 aydır eylemli Oda üyelerinden”, bir başka deyişle “2018 yılı çalışma kartı başvurusunu TUREB RBS üzerinden en geç 09 Haziran tarihine kadar yapmış bulunan ve aidatının en az yarısını en geç 09 Haziran tarihine kadar ödemiş bulunan” üyelerden oluşmakta.

 

İstanbul Rehberler Odası’nın, 09 Aralık 2018 Pazar günü saat: 09:00’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Marmara Salonu Harbiye İstanbul adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 09:00’da aynı adreste çoğunluk aranmadan yapılacak 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış,

2- Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı ve İki Katip Üyeden oluşacak Divan Kurulu’nun teşekkülü ve Divan Kurulu’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

5- Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

6- Bilanço, gelir, gider hesaplarının okunması, müzakeresi, kabul veya reddi,

7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

8- Yeni Dönem Çalışma Programının görüşülerek kabulü veya reddi,

9- Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi, kabul veya reddi,

10- Oda Başkanı ve Odanın organlarında görev alacakların aylık ücretleri ile huzur hakları yolluk ve konaklama (yurt içi ve yurtdışı harcırahların) ücretlerinin tespit edilmesi,

11- Yönetim Kurulu’na bütçe içinde ödenek aktarmaya yetki verilmesi,

12- İhtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması veya üzerinde ipotek dâhil ayni hak tesis edilmesi, faaliyetler için gereksinim duyulan taşınırları satın almak veya kiralamak, mevcutları satmak veya kiralamak konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

13- Sermaye şirketi, kooperatif veya vakıf kurma ya da kurulu bulunanlara katılma kararı almak,

14- İş, işlem veya faaliyetleri nedeniyle hukuki veya cezai sorumluluğu tespit edilen organ üyeleri hakkında dava açılmasına ve bunların görevde kalıp kalmamasına karar vermek,

15- Dilek ve temenniler,

16- Yargı gözetiminde Oda Başkanı, Yönetim Kurulu (8 asıl ve 8 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asıl ve 3 yedek) üyelerinin seçimi, Birlik Genel Kurulu için (59 asıl ve 59 yedek, doğal delege olarak seçilecek Yönetim Kurulu Başkanıyla birlikte 60 asıl) delege seçimleri,

17- Kapanış

Hazirun Listesine Ulaşmak Içın Bu linke Tıklayınız