IZRO Yönetim Kurulu Adayı Sibel Şahin Dündar

0
1311

Sizler ne zaman tanıştınız Homeros ile ?

.
Ben rehberlik mesleği ile tanıdım Homeros’u.

Bugün okullarımızda, tarih derslerinde Anadolu’da iz bırakmış uygarlıklar öğretilmiyor, böyle bir bilinç yok. Bırakın uygarlıkları, çocuklar müzeleri bile bilmiyorlar. Tüm rehberlik hayatım boyunca müzelere gelen çocukları gözlemledim. Müze ziyareti boyunca duydukları şeyler ; “ konuşma ! dokunma ! bağırma ! “ ve müzeden nefretle ayrılan çocuklar.

.
Üzücü evet ama bizler varız. Bizler çocukları bu topraklarda yaşamış filozoflarla, tarihçilerle tanıştırabiliriz. Onlara mitolojik kahramanları anlatabiliriz. Madem mesleğimizle ilgili çok şeyin yolunda gitmediğini düşünüyoruz, ağaç yaşken eğilir diyerek işe çocuklardan başlayabiliriz.

.
Çocuklardan öğrendik biz; gülmeyi, hayal kurmayı, cesur olmayı. O halde çocuklara, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, yaşadıkları kültüre dair ipuçları bulabilecekleri, genel kültür, tarih, sanat, coğrafya vb. konularda eğlenerek öğrenecekleri ortamlar hazırlamak da bizim borcumuz.

.
Yeni nesli yaşadıkları toprakların tarihiyle buluşturmak için işe;

.
1) İzmir’in sosyo-ekonomik imkanları kısıtlı muhitlerindeki öğrencilere, ebeveynleri yüzünden cezaevlerinde yaşamak zorunda kalan, yetimhanelerde büyüyen çocuklara İzmir sınırları içinde turlar düzenlemek.

.
2) Tarih boyunca devlet kurmuş Türk Uygarlıkları’nın karakteristik özelliklerini tanıtmak ve vurgulamak, uygarlıklar arasındaki etkileşimi ortaya koymak için ( stant ve tezgahlarda her bir uygarlığa ait el sanatları, dokumacılık, ahşap, deri vb. kültür ve zanaat birikimlerinin sergilendiği ) bir festival düzenlemek
İle başlayabileceğimizi düşündüğüm Izmır Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyeliğine adayım.

.
Hepimiz için en iyisini dileyerek, sizleri selamlıyorum.