Mehmet Kürkçü’den IZRO Seçimlerine Dair Bir Değerlendirme

0
328

Görüşleri farklı da olsa medeni ve iyi eğitimli insanlar birbirleriyle tartışırlarken kavga etmez, hakaret ihtiyacı duymaz ve bağırıp çağırmazlar. Bilimsel tartışmalarda amaç karşı tarafı ezip aşağılamak değil gerçeği ortaya çıkarmaktır. Tartışmalar yanlış(lar)ı bulmayı ve düzeltilmesini amaçlamalıdır. Eleştiri ve suçlama birbirinden ayrı iki kavramdır. Sorunu çözümlemek için öncelikle doğru tespitlerde bulunmak gerekir. Bu da ancak seviyeli bir tartışmayla mümkündür.

.
Biz rehberlerin yönetici seçimlerinde tartışma seviyesinin genel anlamda korunuyor olduğunu görmek mesleğimizin sorunlarının çözümleri konusunda umut vericidir.

.
Rehberlik mesleğinin sorunlarını, aksaklıkları ve bizleri bekleyen olumsuzlukları Kassandra gibi ifade etme yürekliliğini gösterebilenler, bu tutumlarının pek iyi karşılanmayacağının bilincindedirler. Buna rağmen, mensubu oldukları topluma ve kurumlara karşı sorumluluklarının bilinciyle, onlara doğru bildiklerini aktarırlar.
Mesleğimizin en büyük sorunu; neredeyse her Oda Başkan adayı tarafından ifade edilen sahte rehberlik ve denetlemeler değil, niteliksiz, eğitim kalitesi düşük rehberlik bölümlerinin günden güne artan sayıları ve kontenjanlarıdır. Buralarda öğretim gören rehber adayları tarafından “kazanması ve bitirmesi en kolay bölümlerden birisi” olarak tanımlanan rehberlik fakülteleri ve Meslek Yüksek Okulları mesleğimiz için büyük bir tehlike yaratmaktadır. Halk içinde sık sık kullanılan “Ağacın kurdu içinde olur” deyimini unutmamalı, pirincin içine “beyaz” taşların girmesinin önüne geçilmelidir.

.
Daha bir kaç yıl önce, yüzey araştırmalarını yürüttüğüm dönemde, Termessos antik kentine TUREB Uygulama Gezisi kapsamında gelen rehber adaylarına sit alanını gezdirirken ve sonrasında duyduklarım beni bu kurumlar ve buralarda verilen eğitim konusunda çalışmaya yönlendirmişti.
2015 yılında başladığım detaylı araştırma ve çalışmaların sonuçlarını, gözlemlerimi çeşitli akademik platformlarda, Turizm Kongreleri’nde, Bilimsel Kurulu’nda görev aldığım 3. Turizm Şurası’nda ve de sosyal medyada bir çok kez, net ve açık bir şekilde dile getirip mesleğimizi bekleyen tehlikeleri gözler önüne serdim. Olumsuzlukları TUREB ve tüm Rehber Odaları’nın Başkanları ile paylaşıp görüşlerini talep ettim.

.
Mesleğimizin geleceğini maalesef rehberlik ve alan tecrübesinden yoksun, konu hakkında en ufak bilgisi olmayan “akademisyenler” belirliyorlar ve biz rehberler maalesef bu konunun henüz farkında bile değiliz.

Amaç gerçekten meslek için yararlı bir şeyler yapmak olduğunda mutlaka YK’da görev almak ya da delege olmak gerekmez. Uzun zamandır süregelen bu düşüncem bugün de değişmedi. Fakat kanaatimce en önemli gördüğüm sorunun çözümlenmesinde yol alabilmek için kurumsal bir kimlik ve dik bir duruş şarttır. Bu bağlamda TUREB bünyesinde mutlaka bir eğitim komisyonu kurulmalı, üniversitelerle ilişkiler güçlendirilmeli, özellikle dersler ve içerikleri konusunda görüş ve eleştiriler kendileriyle paylaşılmalıdır.
Yönetim Kurulları ve delege seçimlerinde meritokrasi esas alınmalı, tercihler yapılırken liyakat göz önünde bulundurulmalı, mesleğe ve meslektaşlarına herhangi bir katkı sağlamayan, odaları sıçrama tahtası olarak görüp kendi çıkarları için kullananlara fırsat tanınmamalıdır. Geçtiğimiz dönemde OGK için gerçekleşen tartışmalar, harcamalar, çabalar, meslek ve meslektaşlar için yapılsaydı bugün bir çok şey daha farklı olurdu.
Bir diğer önemli konu; kimi seçmeli değil, seçilenleri nasıl denetlemeliyiz olmalıdır. Yönetimler sadece bir tek grubun denetimi altında olmamalıdır.

.
Yönetim Kurulları’nın öncelikli görevi kurumlarımızı ileri götürmek, mesleğimizin kaybolan itibarını yeniden kazandırmaktır.

.
Önümüzdeki hafta gerçekleşecek İZRO seçimleri için meslektaşlarımdan talebim oy vermekle yetinmemeleri, seçimleri takip eden süreçte seçecekleri kişilerle iletişim içerisinde olmaları, taleplerini iletmeleri, yanlış tutumlara itiraz etmeleri, eleştirilerini direkt yöneticilere yapmaları ve gerekli gördükleri anda müdahale etmeleridir.
Tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.