Önümüzdeki döneme ilişkin Birlik açıklaması

0
1456

tureb

 

Önümüzdeki sürece ilişkin yapılan 30 Ekim 2015 tarihli Birlik açıklamasını tam metin olarak paylaşıyoruz.

 

  1. Odalar ve Seçim Takvimleri:

Aşağıdaki tablo TUREB üyesi meslek odalarının yönetim kurullarınca alınan seçim tarihlerini göstermektedir. Başvurulan il/ilçe seçim kurullarınca herhangi bir değişiklik istenmediği takdirde belirtilen gün ve saatte seçimler gerçekleştirilecektir. Mevzuatımızda belirtildiği gibi seçimlerde son 6 aydır eylemli olan ve odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş her rehberin seçme ve seçilme hakkı vardır.

Seçimlerde her oda için 1 başkan, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile odaya kayıtlı her 50 rehber için 1 delege seçilecektir. Başkan ve yönetim kurulu odaların işleyişinden, denetim kurulu oda işlemlerinin denetlenmesi ile mali tabloların kontrolünden sorumludurlar. Delegeler ise olağan veya olağanüstü Birlik Genel Kurullarına katılabilmek, Birlik organlarında yer alabilmek üzere seçileceklerdir.

 

Mesleğimizin geleceği için seçimlere katılıp oy kullanmak, seçme/seçilme hakkına sahip çıkmak çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki mesleğimizin sorunlarını, sıkıntılarını çözüme ulaştıracak, haklarımızı savunmaya öncülük edecek olan meslek kuruluşlarımızın yönetimleri sizlerin iradesi ile oluşacaktır.

 

ODA ADI

1. TARİH*

2. TARİH**

1.

ADRO

ADANA BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

16.12.2015

23.12.2015

2.

ANRO

ANKARA TURİST REHBERLERİ ODASI

29.11.2015

06.12.2015

3.

ARO

ANTALYA TURİST REHBERLERİ ODASI

12.12.2015

19.12.2015

4.

ATRO

AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI

11.12.2015

18.12.2015

5.

BURO

BURSA BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

26.11.2015

03.12.2015

6.

ÇARO

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

19.12.2015

26.12.2015

7.

GARO

GAZİANTEP BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

29.11.2015

06.12.2015

8.

İRO

İSTANBUL TURİST REHBERLERİ ODASI

13.12.2015

20.12.2015

9.

İZRO

İZMİR TURİST REHBERLERİ ODASI

12.12.2015

16.12.2015

10.

MURO

MUĞLA TURİST REHBERLERİ ODASI

05.12.2015

19.12.2015

11.

NERO

NEVŞEHİR TURİST REHBERLERİ ODASI

12.11.2015

19.11.2015

12.

ŞURO

ŞANLIURFA BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

28.12.2015

29.12.2015

13.

TRO

TRABZON BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

07.11.2015

14.11.2015

*Genel Kurula katılma hakkına sahip hazirun listesinin % 50’sinden 1 fazlasının hazır bulunması durumunda yapılacaktır.
**Seçim birinci tarihte yapılamazsa çoğunluk aranmaksızın seçimlerin gerçekleşeceği tarih belirtilmektedir.

 

  1. 2016 Yılı Çalışma Kartı Başvuru ve İşlemleri:

Bilindiği üzere yasa gereği her yıl Kasım ayında bir sonraki yıl için “Çalışma Kartı” başvuruları alınmakta, Aralık ayında Birlik tarafından basılıp odalara gönderilmekte ve Ocak ayı sonuna kadar da odalar tarafından başvuruyu yapan rehberlere dağıtımı yapılmaktadır.

Ayrıca, mevzuattan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle rehberlerin güncel bilgileri ışığında her yıl adli sicil kayıtlarının Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple adli sicil kayıtlarının sizlerden istenmesi yerine,Birlik tarafından toplu alımının yapılabilmesi için www.tureb.org.tradresi üzerindeki “Bilgi Güncelleme Formu” doldurulması istenecektir. Sonraki yıllarda bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece sadece “bilgilerimde değişiklik yoktur” seçeneği tıklanarak yeniden giriş yapılmasına gerek kalmayacak ve kayıtlı bilgiler kullanılacaktır.

Birlik web sayfamız üzerindeki formu dolduralım, mümkünse güncel vesikalık bir fotoğrafımızı da yükleyelim.

2016 Yılı Çalışma Kartı Almak İçin Yapılması Gerekenler;

  • Birlik tarafından duyurulacak kart ücretini ilgili banka hesabına yatırmak
  • Varsa odada bulunan hazır matbu dilekçeyi, odaya gitme imkânı yok ise Birlik web sitesindeki örnek dilekçeyi bastırıp doldurmak
  • Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı hazır etmek
  • Bilgi Güncelleme Formu web sitesi üzerinden doldurulmamış ise formu çıktı alıp doldurduktan sonra teslim etmek

Bankaya para yatırıldığını gösterirdekont, ıslak imzalı dilekçe, vesikalık fotoğraf ve Bilgi Güncelleme Formu’nun (web üzerinden doldurulmadığı takdirde) bağlı olunan odaya elden teslim edilmesi veya kayıtlı posta/kargo ile gönderilmesi gereklidir.

  1. Çalışma Kartı Ücretleri ve Toplanması, Yasal Dayanağı:

Birlik tarafından her yıl hazırlanan bütçelerde belirlenen iş, işlem ve faaliyetlerin kurumsal anlamda yapılabilmesi için gerekli kaynağın sağlanmasında Çalışma Kartlarından alınan ücretler Birliğin çok önemli bir gelir kalemini oluşturmaktadır.6326 sayılı Meslek Kanunu’nun Meslek Kuruluşlarının Gelir ve Giderleri başlıklı 11. Madde 1. Fıkrasının a) bendinde “Düzenledikleri belgeler için alınan ücretler” ile d) bendinde “Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler” dayanak gösterilerek tahsilat yapılmaktadır. 2016 yılı için üzerinde çalışılan yıllık program tamamlandığında kart ücretleri de netleşecek ve bütün rehberlerimiz bu konunun detayları hakkında bilgilendirileceklerdir.

  1. 2015 Yılı Birlik Bütçesi Nasıl Oluşmuştur?

2015 yılı için Birlik bütçesini oluşturan temel gelir Çalışma Kartlarından alınan ücretlerden oluşurken, yapılan bağış ve yardımlar ile sınav gelirleri de bütçeye katkıda bulunmaktadır. Bunların dışında Birlik üyesi odaların 2014 yılı gelirlerinden I. Olağan Genel Kurul’da belirlenen oranlara göre aktarmaları gereken paylardan bir oda dışında ödeme yapılmamıştır. Geçtiğimiz sene odalar adına tahsil edeceğimizi söylediğimiz kart başına 50’şer liralık ödemelerden yapılan hesaplamalardan sonra 13 odamızdan 11’inin yükümlülüğünü yerine getirmediği ve borçlu olduğu görülmektedir. 2013 yılından beri hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir odamız ile konunun çözülmesi için hukuki süreç başlatılmış ve halen devam etmektedir. 2 yıl üst üste yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde diğer odalarla ilgili de hukuki işlem başlatılacaktır.

2014 yılı sonu itibariyle oda katkı payları veBirlik adına geçmiş dönemlerde odalarca tahsil edildiği halde Birliğe ödenmeyenÇalışma Kartları Birlik Katkı Paylarından 2015 yılında mahsup edilenler dışında kalan mali alacak bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ODA

TL

1.

ADRO

ADANA BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

1.245,22 

2.

ANRO

ANKARA TURİST REHBERLERİ ODASI

13.578,42 

3.

ARO

ANTALYA TURİST REHBERLERİ ODASI

92.268,71 

4.

ATRO

AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI

20.159,73 

5.

BURO

BURSA BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

1.216,30 

6.

ÇARO

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

2.164,46 

7.

GARO

GAZİANTEP BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

1.058,20 

8.

İRO

İSTANBUL TURİST REHBERLERİ ODASI

314.457,43 

9.

İZRO

İZMİR TURİST REHBERLERİ ODASI

52.733,51 

10.

MURO

MUĞLA TURİST REHBERLERİ ODASI

7.987,60 

11.

NERO*

NEVŞEHİR TURİST REHBERLERİ ODASI

0,00 

12.

ŞURO

ŞANLIURFA BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

973,95 

13.

TRO**

TRABZON BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI

0,00 

*2015 Temmuz ayında Birlik Katkı Payını aktarmıştır.
**Üye sayısı nedeniyle Katkı Payından Muaftır.

 

  1. 2015 Yılı Birlik Gelirlerinin Kullanım Alanları:

Oluşan bütçenin kullanımı aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmektedir. Buna göre bütçenin % 28’i çalışanların ücret giderlerini (brüt maaşlar, fazla mesai, ikramiye-harcırah ödemeleri, SSK işveren payları, SSK işsizlik kesintileri vb); % 30’luk kısmı özel sigorta, denetim harcamaları, kira, temsil ve ağırlama, mahkeme ve noter vb giderleri; % 25’lik bölümü sınav, hukuk danışmanlığı, muhasebe, bakım-onarım, elektrik-su, yazılım, matbaa-kırtasiye, kargo-nakliye, demirbaş, haberleşmevb içeren dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılan giderleri; % 17’si ise kurul üyelerine yapılan yasal ödemelere (stopajdahil) ait giderleri göstermektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Birlik, Çalışma Kartlarından herhangi bir ücret almadığı takdirde faaliyetlerini yürütemeyecektir. Oysaki biz her alanda haklarımızı savunmak, mücadele etmek, mesleğimizin itibarını yükseltip önemini halka anlatabilmek gibi birçok konuda güçlü olmak arzusundayız. Gerek denetimlerde, gerek hukuki alanlarda, gerekse kamuoyu nezdinde etkili olabilmek için maddi olanaklarımız yeterli olmalı. Aksi halde ne yazık ki yerinde saymak kaçınılmaz olacaktır.

Güçlü ve saygın bir TUREB mesleğimiz ve meslektaşlarımızın güvencesidir.

Saygılarımızla,

TUREB YK

CEVAP VER