Rehberlik İçin Şimdi Hareketinden Kınama

0
906

72210_163182247046689_975939_n

Değerli Meslektaşlar,

Rehberlik mesleğini ve çalışma koşullarını etkileyecek, bölgesel ya da ülkesel kurs açılması gibi önemli kararlarda, Birliğin sadece Meslek Odaları da değil, camianın önemli bir kesiminin katılımını sağlayan, onların görüş, öneri ve uyarılarını dikkate alan, bu kararın somut gerekçelerini şeffaf biçimde meslektaşları ile paylaşma sorumluluğunu üstlenen bir yapıda olması gerekir. Yukarıdan aşağıya dayatılan, meslektaşların düşünce ve görüşlerini yok sayan bu kararı reddediyoruz.

Gerekçelerimiz:

1- Ülkemizde halihazırda rehberlik mesleğini icra eden meslektaşlarımızın büyük bölümünün işsiz olduğu ve iş azlığından dolayı pek çok meslektaşımızın istemeyerek de olsa, taban yevmiyenin altında çalışmak zorunda bırakıldığı gerçeği ortadadır.

2- Biz, RİŞ Grubu olarak, iki yıllık üniversitelerin dört yıllığa çıkartılmasını önerirken ve çok sayıda Rehberlik Bölümü mezunu genç mesleğe atılmak için büyük bir çabanın içindeyken, bu arkadaşların mesleğe kazandırılması ve ihtiyaç gösterilen dillere, doğru bir strateji ile yönlendirilmesi dururken. bunların yapılmayıp doğrudan mesleki kurs açılmasını kolaycı ve populist bir davranış olarak görüyoruz.

3- Bölgeler için alınan karar hiç bir somut bilimsel veriye dayanmamaktadır. Çünkü, açılması düşünülen dillerdeki destinasyonların hemen hemen hiç birinin başlangıç noktaları bu bölgeler değildir. İhtiyaç gösterilen diller dahi doğru saptanamamıştır.

4- Ayrıca, bu karar rehberleri ören ve sit alanlarına hapsetmeyi amaçlayan Tursab yönetiminin görüşüne, istemeden de olsa, hizmet edeceğini düşünmekteyiz.

5- Rehber enflasyonu ve sektördeki tekelleşme baskısı yüzünden taban yevmiye altında ve Japonca gibi dillerde ücretsiz çalışma gerçeği ortadayken; bu karşı çıktığımız çalışma biçimini özendiren ve destekleyen kararları kabullenmek mümkün değildir.

RİŞ olarak, özellikle son Tursab Yasa Tasarısının mesleğimiz üzerindeki tehditi ve baskısı ortadayken; bizi kendilerinin “kapı kulu” ve “marabası” gibi gören zihniyete güç verecek kararları şiddetle reddediyoruz ve bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz.

Rehberlik mesleğinin hakları, hukuku ve etik duruşu içinde başta Birliğimiz Tureb olmak üzere, tüm Meslek Odalarımız ile birlikte, meslektaşlarımızı bu mücadele sürecine dahil eden duruşumuzu örgütlenme ve meslek bilincinin gereği olarak görüyoruz.

Saygı ile rehber kamuoyuna duyururuz.

REHBERLİK İÇİN ŞİMDİ

CEVAP VER