TKTC Çalışma Komisyonları Kuruldu

0
1995

Tarih Kültür ve Turizm Rehberleri Cemiyeti Çalışma Komisyonları kuruldu. Komisyonların çalışma şekil ve usulleri ile görev saha tanımları şöyle belirlendi;

Atamalar, Tüzüğe Uygunluk Ve Giriş Çıkış işlemleri esnasında komisyon koordinatörü ve üyeleri yönetim kurulunca gönüllük ilkesi gözetilerek atanacak. Yönetim kurulu üyeleri her komisyonun doğal üyesi olacak ve derneğin tüzüğünde belirtilen ortak duygu ve düşünce dünyasına ait ilkelere uygun yol ve yönetemler belirlenmesinde önderlik yaparak alınacak kararların tüzüğe uygunluklarını denetleyecek. Komisyonlara giriş çıkış işlemleri yönetim kurulunca, karar defterine işlenmek suretiyle gerçekleştirilecek.

Komisyonların görev ve çalışma alanlarının içeriğine dernek kuruluş aşamasında yönetim kurulunca ilerleyen dönemlerde genel kurulca karar verilecek. Bir tüzel kişilikleri olmamasına karşın aldıkları kararlar yönetim kurulu kararı olarak olarak addedilerek uygulanacak.

Dernek üyesi olmadığı halde katkı sunacağı düşünülen kişilere rızaları doğrultusunda görevlendirme yapılabilecek.

Komisyonlar toplantılarını dernek imkanlarını kullanarak yapmak hakkına sahip olacak. Toplantı zamanlarına iç görüşmelerinde karar verilecek ve toplantılarını fiziki mekan şartı aranmadan, elektronik araçlar kullanılarak da yapılabilecek. Yapılan toplantılarda varılan öneri ve kararlara dair bir toplantı tutanağı katılımcıların adları yazılması suretiyle tutulacak ve bu tutanak yönetim kuruluna teslim edilecek.

Komisyonlar Yazışmalarını dernek resmi internet adresinden tahsis edilen tktc.org.tr uzantısına sahip adreslerini kullanabilecek ve Komisyon koordinatör ve üyelerine kartvizit bastırma hakkı verilecek.

Bu çerçevede TKTC bünyesinde kurulan komisyonlar aşağıdaki gibi oldu;

Tüketici Komisyonu
Tüketici dernek ve örgütleriyle iletişime geçerek tüketicinin turistik ürün tercihleri konusunda T.C. kanunlarının getirdiği düzenlemeler ile bunlardan doğan tüketici hakları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak. Bu çerçevede yüzyüze toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlemek. Basın Yayın ve Sosyal Medya Komisyonu ile ortaklaşa hareket etmek.

Koordinatör: Selma Elise Numanoğlu Şen
Pervin Karakaş
Nilgün Kirman
Ahmet Şenol Özbek
Levent Bilgiç
Nükhet Everi


Yurt İçi Turizm Komisyonu
Yurt içinde yerli ve yabancı turistlere yönelik turistik ürün sunan seyahat acentalarını tespit ederek yüz yüze görüşmeler yapmak suretiyle nitelikli rehber ihtiyaçlarına yönelik taleplere referans vermek. Ilgili seyahat acentalarının operasyon birimlerinin çalışanlarına yönelik gezi, seminer, konferans ve benzeri sosyal faaliyetler düzenleyerek bu suretle mesleğin itibarını yüceltmek.

Koordinatör:Celal Ibrahim Aydık

Mahmut Zahiroğlu
Nilgün Kirman
Armağan Yağcı
Sinan Ercan
Hakan Gürger
Murat Eroğul
Cengiz Harun Arıkan

Yurt Dışı Turizm Komisyonu
Yurt dışına yönelik yerli turistlere yönelik turistik ürün sunan seyahat acentalarını tespit ederek yüz yüze görüşmeler yaparak suretiyle nitelikli rehber ihtiyaçlarına yönelik taleplere referans vermek. Bu itibarla satılan paket turlarda lisanslı rehber kullanımının faydalarını hatırlatmak, Ilgili seyahat acentalarının operasyon birimlerinin çalışanlarına yönelik gezi, seminer, konferans ve benzeri sosyal faaliyetler düzenleyerek bu suretle mesleğin itibarını yüceltmek.

Koordinatör: Yücel Kılınç
Tolga Kinas
Armağan Yağcı
Emrah Uğursal
Kaya Südoğan
Serdar Çelik
Celâl Ibrahim Aydık
Bora Südoğan
Levent Bilgiç
Erhan Sarıkaya

Basın Yayın Komisyonu
Derneğimizin faaliyetlerinin kamuoyuna sağlıklı ve etkili bir şekilde nasıl aktarılabileceği yönünde görüşleri derler. Üyelerin Basın Yayın alanında sahip oldukları nüfuzlarının nasıl değerlendirileceğine karar verir. Tanıtım videolarının hazırlanmasına yönelik çalışma standartlarını, işlenecek mesajları ve bunun aktarılmasında kullanılacak metinlerin kaleme alınmasını gerçekleştirir.

Koordinatör: Nükhet Everi
Meltem Karamete
Fulya Tekin Istikbal
Erhan Sarıkaya
Melih Orçun Aktay* (dernek dışı üye)

Sosyal Medya Komisyonu
Derneğimizin faaliyetlerinin ve bunlara dair hazirlanan haberler ile görsel çalışmaların elektronik dünyada viral etki yaratarak yayılmasına yönelik örgütlenme çalışması yürütür. Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri ortamlarda hesapların açılmasını ve yürütülmesini sağlar. Derneğimizin dış dünyaya açılan yüzünü temsil eder.

Koordinatör: Emrah Uğursal
Hakan Baykara
Aykut Uzun
Armağan Yağcı
Meltem Karamete

Eğitim Komisyonu
Öncelikle dernek üyesi rehberlerin, ardından yeterli kontenjan olması halinde diğer meslektaşların hizmet kalitelerini arttırmak suretiyle piyasada daha iyi şartlarda hizmet vermelerinin yolunu açacak ve bu suretle mesleğin itibarını yükseltecek; kurs, seminer, gezi, konferans, panel ve çalıştaylar düzenlemek ve bunlara katılanlara gerekli olması halinde katılım belgesi vermek. Üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi verilen bölümleri ile iletişimde kalarak halihazırda okuyan ve mesleğe atılmak üzere olan rehber adaylarının pratik rehberlik hayatına hazırlanmalarına yönelik projeler oluşturmak.

Koordinatör: Fulya Tekin Istikbal
Meltem Karamete
Nilgün Kirman
Selma Numanoğlu Şen
Sümeyra Yazan
Celâl Ibrahim Aydık
Armağan Yağcı
Sinan Ercan
Murat Eroğul