A. ZEKİ APALI’dan bize özel mektup

0
1441

TUREB Başkanı Sayın A. Zeki Apalı’nın REHBER GÜNDEMİ Okuyucuları için kaleme alınan hem geçmiş üç yıla ışık tutan ve hem de geleceğe dair hedeflerini paylaştığı yazısını paylaşıyoruz. Kendisine Rehber Gündemi ailesi ve okuyucuları adına teseşşkür ederiz.

A. ZEKİ APALI

20 Şubat 2016

Değerli Meslektaşlarım,

TUREB Başkanlığına aday arkadaşlarımızın “Rehber Gündemi” takipçilerine ulaştırmak istedikleri mesajlar için birer sayfa ayırdığını duyuran sayfa yöneticilerine, düşüncelerinden ve tanıdıkları bu olanaktan dolayı teşekkür ederim.

Öncelikle 18/07/2013 tarihinden bu yana başkanlığını yapmakta olduğum kurumun gelişimini çok kısa anlatayım. Başladığımızda elimizde 3 klasör disiplin dosyaları, 1 çalışma kartı baskı makinası ve belli miktarda kart malzemesi vardı. Uzunca süre personel olmadan, kuruldaşlarımızın iyi niyetli çabaları ile yol aldık. Sonra sırasıyla ofis tutuldu, personel alımı gerçekleşti, eldeki imkânlara göre teknik donanım sağlandı ve kurumsallaşma için hızla gerekli çalışmalar yapıldı.

Bugün geldiğimiz noktada ise 5’i merkez ofiste sekreterya personeli, 5’i dışarıda görevli denetmen olmak üzere toplamda 10 çalışanı, ofis teknik donanımının tam olduğu, bütün kurum/kuruluşlarla iletişimin yürütüldüğü, 1 mali müşavir, 2 hukukçu ve üniversitelerin akademik kadrolarında görevli çok sayıda gönüllü danışmanın bulunduğu bir yapıdan bahsedebiliriz.

Bilindiği üzere bir hafta sonra Birlik seçimleri için tüm delegelerimizle Ankara’da bir araya geleceğiz. Göründüğü kadarıyla üç başkan adayımız ve onların yapacaklarını destekleyenler var. Herkesin iyi niyetle, daha çok iş yapmak üzere yola çıktığına inanıyorum. Ancak, yaşanan süreçte sert ifadeler, ağır ithamlar çok kolay ağızlardan çıkabilmekte, hatta bazen karşılaşıldığında el sıkışmaktan bile çekinildiği gözlemlenmektedir. Hedefler meslek için konulup ekipler daha iyisini yapmak için oluşturulurken kutuplaşmaya yol açacak aşırılıklardan kaçınılması gerektiğine inanıyorum.

Nihayetinde seçim 27 Şubat akşam saatlerinde tamamlanacak ve ortaya sadece bir ekip çıkacak. Bu noktadan sonra her birimizin seçilenlere destek ve yardımcı olması görevimizdir. Aksi halde, dönem boyunca parçalanmışlık içinde çekişmeler yaşanmasına hazır olmalıyız. Önümüzde ne yazık ki son yılların en zorlu zamanlarını geçireceğimiz günler görünmektedir. Birlik ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olacak döneme giriyoruz. Bunu bile bile aşırılıklar sadece yapanları değil hepimizi geriye götürecektir.

Biz, geçmişte yaşanılan sıkıntılardan dersler çıkararak önümüzdeki dönem odalarda ve Birlikte tecrübe edinmiş, Birliğin eksik kaldığını gördüğümüz yerleri dolduracak genç, mücadeleci, etkin ve saygın bir ekip oluşturuyoruz. Birkaç gün içinde de gerekli açıklamayı yaparız.

Bize ayrılan bir sayfada planladığımız birkaç başlıktan kısaca bahsederken tamamının açıklanmasını da hafta ortasına bırakalım. Bazı başlıkları ise;

2016 yılındaki en büyük derdimiz işsizlik olacak. Bu dönemde rehberlerimizin her iki şekilde (eğiten/eğitilen) yer alacağı desteklenen projelerin hızla hayata geçirilmesi, aynı kapsamda kamu kurumlarının (okullar, belediyeler vb) düzenledikleri rehbersiz, acentesiz tur yasağı genelgesinin etkinlik kazanması için sektör paydaşlarımızla Başbakanlık Genelgesi şekline getirilmesi için girişimlerin yoğunlaştırılması,

Bütün rehberlere ücretsiz ayrı bir Rehber Kimlik Kartı verilmesi, çalışma izni olmaksızın bu kartla müze ve ören yeri girişlerinin sağlanması, kurumsal anlaşmalardan kartı göstererek kolayca yararlanabilmeleri,

Katılımcılığı genişletmek ve arttırmak için tüm Delegelerin dâhil olduğu bir grup oluşturularak bilgilendirmelerin daha hızlı yapılması, karar alınması gereken durumlarda dijital ortamda oylama yapılarak alınacak kararın uygulanması,

Veri tabanı dışında özel bir yazılımla her odanın kendi üye bilgilerini girebileceği, nakilleri gidilecek odanın dosyasına atabileceği ancak merkezi onaydan sonra eletronik ortamda işlemin tamamlanabileceği bir sistemin oluşturulması,

Mevcut hızlı doküman tarayıcı ve sunucunun da varlığından hareketle özellikle Disiplin Kurulu Dosyaları için kurul üyelerinin özel şifre ile uzaktan erişime sahip olup toplantıya gelmeden önce gerekli inceleme ve hazırlıkları yapabilmelerinin özel bir yazılımla sağlanması,

WEB sayfası üzerinden yayınlanan Mali Tabloların şeffaflık ilkesi gereği aynı şekilde belli periyotlarla yayınlanması, delegelere gönderilen Faaliyet ve Denetim Raporları gibi çalışmaların sadece Genel Kurul öncesi değil daha kısa aralıklarla yapılması,

Birlik sorumluluğunda olan rehberlik bölümü öğrencileri için yapılan Uygulama Gezileri organizasyonunda izlenen “Kapalı Zarf Usulü” çalışmada, zarfların isteyen tarafların huzurunda ve kamera kaydı altında değerlendirilerek açıklanması,

Her yıl en az bir kitap yayını hedefi için çalışılması, rehberlik bölümleri için referans kitap çalışmalarının öncelikli ele alınması,

Odalarla daha aktif iletişim içinde olunması,

Sosyal Medyanın etkin kullanımı,

Kamu kurumları nezdindeki rehberler lehine girişimlerin takip edilmesi (yurt dışı fuarlarda görevlendirilme, yurt dışı çıkış kolaylığı –pasaport/vize-,

kriz zamanlarında teşviklerden rehberlerin de yararlandırılmaları vb),

Denetimlerin kontrolünün tek elden aynı standartlarda yapılmasının temini gibi hemen kısaca sıralayabilirim.

Bunların bir kısmı için girişimler yapılmış olup takibi tarafımızdan daha hızlı gerçekleşecektir inancındayız. Bir kısmı ise geçen dönemki aramızda yapılan görev paylaşımlarına rağmen sonuç alınamamış, yeni kadroyla sonuç alacağımıza inandığımız başlıklardır.

Biraz uzatmış olmakla beraber, geçen dönem yapılan işlemlerden sadece başkan olarak beni sorumlu tutan bir anlayış sergilenmekte olduğunu ne yazık ki görüyorum. Okuyuculara söylemek isterim ki başkan kendi yetkisi dâhilinde olan konuları bile Yönetim Kurulu kararı ile yapmıştır. Bazı hayati konularda alınması gereken kararlar tek bir toplantıda karara bağlanmamış, belli aralıklarla incelenerek takip edilmiş ve ortak imzalarla uygulamaya konulmuştur.

Şimdiden seçimlerin meslek örgütlerimize örnek olacak bir olgunluk içinde geçmesini, sonucun meslektaşlarımıza güç katmasını temenni eder; diğer adaylara başarılar dilerim.
Ahmet Zeki APALI

TUREB 2016 Adaylarının mesajlarını yayınlamak amacıyla 15 Şubat 2016 tarihinde yaptığımız çağrıya teşekkür ederek yanıt vermiştir.

27 Ocak 2016

REHBER KAMUOYUNA

.
Bildiğiniz üzere Meslek Kanununun çıkmasının ardından yapılan ilk Olağan Genel Kurulda delegelerimizin teveccühü ile başkan olarak seçildim.

.
Geçici Yönetim veya daha öncesi manevi Birlik döneminden elimize birkaç klasör belge ile devraldığımız Birlik Yönetimini tüm olumsuzluklara, imkânsızlıklara rağmen bugün bütün organları ile çalışır bir üst kurum haline getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Elbette yapılanlar gibi yapılamayanlar da olmuştur. İlerleyen günlerde bunları da enine boyuna tüm delegelerimize ayrıntıları ile sunacağız.

.
Önümüzdeki süreçte gerek ülkenin gerekse camiamızın içinde bulunduğu sıkıntıları görerek daha dinamik ve katılımcı geniş bir ekip ile, birinci dönemde oluşturduğumuz kurumsal yapının üzerine hızla yeni katkılar sunmak amacıyla gelecek ay yapılacak II. Olağan Genel Kurulda TUREB Başkanlığına aday olduğumu bilgilerinize sunarım.
A.Zeki APALI

CEVAP VER