TUREB Duyurusu, Aralık 2014

0
1428
Değerli Meslektaşlarımız,
Turist Rehberleri Birliği (TUREB) olarak sizleri doğrudan bilgilendirmek üzere zaman zaman e-posta gönderebilmenin hazırlıklarını tamamladık ve ilk olarak bugün en çok merak edilen “Turist Rehberliği Yönetmeliği” konusunda bilgi amaçlı bu e-postayı hazırlayarak gönderiyoruz.
   Bilindiği üzere 07.06.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 22.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6326 no’lu Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun bazı maddelerine CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak itirazda bulunmuştu. İtiraz edilen hususlar arasında sadece “6326 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesindeki “…meslek kuruluşlarının görüşü alınarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan…” ibaresinin Anayasaya aykırılığı kabul edilerek iptal edildi.
Bu iptal sayesinde, Turist Rehberliği Mesleği Kanunu gereğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 23.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği iptal edilmiş oldu.
   Burada iki kritik tarih geçiyor ki bilinmesinde yarar var. İlki AYM yukarıda yazdığımız “iptal” metnini 2013 Ocak ayında verdiği halde önceden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelik yayımlandı. Çünkü AYM Kararı’nın gerekçesi henüz açıklanmamıştı. 25.05.2013 tarihinde gerekçenin açıklanması ile birlikte yürürlükte olan Yönetmelik ne olacaktı? Bazı hukukçular bunun geçersiz olduğunu bazıları ise yenisi yayımlanana dek geçerli olacağını iddia ettiler. TUREB açısından ise o dönem henüz “Geçici Birlik” olunan süreçti. Biz rehber kanadı olarak zaten gecikmeli çıkarılmış bir yönetmelik nedeniyle türlü zorlukları yaşadığımız için herhangi bir boşluğa neden olmadan ikinci görüşe uyulmasının uygun olacağını düşündük.
  AYM Kararı, Yönetmeliğin bizzat rehberler tarafından hazırlanması gerektiğini söylüyordu. Peki, Kanunda Bakanlığa verilmiş ve yönetmelikle düzenlenir denilen yetkiler nerede yer alacak, kimin tarafından hazırlanacaktı? Yönetmelik, rehberler tarafından hazırlanacak ve Bakanlığı ilgilendiren hususlar da Bakanlıkça eklenecekti.
Karar mesleğimiz adına son derece önemliydi. Biz de o tarihten itibaren TUREB Yönetim Kurulu olarak tüm Rehber Odaları Yönetimleri ile harekete geçerek, aramızda çalışarak, mesleki beklenti ve duyarlılıklarımızı dikkate alarak, hatta 18.01.2014 tarihinde sadece bu konuyu görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul yaparak, birlikte yeni Yönetmeliği hazırladık, hukukçularımızla da son kontrolleri yaparak taslağı Bakanlığa gönderdik.
  2014 yaz başında Bakanlıkta yeni yapılanmanın hız kazanması, konuya vakıf bürokratların yerlerinin değiştirilmesi ve Bakanlığın isteğiyle TÜRSAB’dan görüş alınması için ek süreler verilmesi maalesef süreci uzattı. Bu esnada TÜRSAB’ın AYM Kararı’na istinaden Danıştay’da Bakanlıkça yayımlanan yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması başvurusu yaptığı bilinmekte ve sonuç tahmin edilmekteydi. Hatta hızlı hareket edilmesi gerektiği, mağduriyetlere mahal vermemek için bir an evvel yayımlanması gerektiği resmi yazışmalarda dile getirildi.
   Beklenenin aksine bu konuda ilerleme kaydedilememesi üzerine de taslak Başbakanlık’taki ilgili birime elden teslim edilerek doğrudan yayımlanması talep edildi.
   Bundan bir süre önce Bakanlık’tan Danıştay 8. Dairesi’nin 16.06.2014 tarih ve 2014/ 4719 E. Sayılı kararı ile bu itirazı kabul ettiğine dair yazı 07.08.2014 tarih ve 152001 sayı ile tarafımıza bildirildi. Rehber Meslek Kuruluşlarının eski yönetmelik nezdiyle yürüttüğü tüm faaliyetlerin –yeni yönetmelik çıkana kadar– durdurulması gerektiği vurgulanıyordu. Bunlar arasında, özellikle, “denetlemeler” maddesi ilgi çekicidir. Buradan da, neden TÜRSAB’ın Danıştay’a bu yönde bir itiraz başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır.
   Yeni Yönetmelik konusunda gerek Başbakanlık raportörü gerekse de Bakanlık bürokrasisi ile görüşmeler devam etmiş ve etmektedir. Ancak, görünen o ki yeni yönetmeliğin çıkması geciktirilmiştir. Bu dönemde, TÜRSAB, Bakanlığı araya sokarak bizden Yeni Yönetmelik taslağını istemiştir. Bu doğal olarak tarafımızca reddedilmiştir. Ardından, Bakanlığın ısrarı ile sadece kendilerini ilgilendiren hususlar hakkında bilgi verilmiştir. Başbakanlık tarafında bir sorun olmamakla birlikte, Bakanlığın hazırladığımız taslağa getirdiği itirazlar ve teklifler neredeyse TÜRSAB görüşleri ile birebir uyuşmaktadır. Doğal olarak Meslek Yasasına aykırı hiçbir teklifin kabul edilmesi beklenmemelidir.    Değerli Meslektaşlarımız, bilindiği üzere Yasalar yönetmeliklerin üzerindedir. Dolayısıyla çıkacak olan yönetmeliklerin de yasalara uygun olması hukuk açısından şarttır. Yasalar,  Meclis ve AYM güvencesi altındadır ve TBMM dışında ne Bakanlık ne de bir başka merci tarafından değiştirilemezler. Yayımlanacak olan Yönetmelik de çıktıktan sonra, benzer hukuki güvencelere sahip olacaktır.
   Bu arada mağduriyetlerin giderek arttığı bunun sonuçlarının altından kalkmanın bir süre sonra imkânsızlaşacağı belirtilerek Başbakanlık ilgili birimleri ile sürekli temas halinde olunmuştur. 10.12.2014 günü yapılan son toplantı tarafların en üst düzeyde katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Karşılıklı uzlaşılamayan konularda mutabakata varılarak ertesi gün son metnin onaylı olarak Başbakanlığa iletilmesi ve hemen ardından da yayımlanması kararlaştırılmıştır. Ertesi günü sabah mesai başlar başlamaz, üzerinde anlaşılan, ücretlerin açıklanması konusuna Bakanlıktan itiraz gelmiş ve süreç yine ötelenmiştir.
   Buradaki iyi niyetli ve çözüm odaklı çabalarımız Başbakanlıktan takdir görmüş ve Bakanlıktan gelecek itirazların gecikmeden başka bir işe yaramayacağı sebebiyle 10 gün içinde Yönetmeliğimizin yayımlanacağı bilgisi verilmiştir.
   Ağustos ayının başında yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasının tarafımıza tebliğinden itibaren sektörün kendi haline bırakılmaması ve denetimlerin devamı için İl Müdürlükleri nezdinde girişimlerde bulunarak doğrudan müdürlüklerin kontrolünde ve bizim de gözlemci olabileceğimiz şekilde denetimlere devam edilmesine katkıda bulunduk.
   Konu, bilinmeyen yönleri ile birlikte ele alındığında Yönetmeliğin olmamasının veya geciktirilmesinin kimlere yaradığını tahmin etmek hiçte zor değil. Bütün bu süreçte yaşanan zorluklar hepimizi yakından etkiledi. Bunlara sebep olan davranışların camiamız tarafından not edildiğini herkesin bilmesi gerekir.
   Yaklaşan yeni yıla kendi hazırladığımız “Yönetmelik” ile gireceğimize olan inancımız ve sizleri en çok konuşulan bir konuda bilgilendirmiş olabilmenin vereceği mutlulukla selamlıyoruz.
   Sevgi, saygı ve dayanışma ile…
   TUREB YK

CEVAP VER