TUREB Yönetim Kuruluna ÇARO’dan Adem Biçer Getirildi

0
924
6326 sayılı Meslek Kanunu’nun 10. madde 6. fıkrasının (d) bendinde “… Başkanlık dahil Yönetim Kurulu üyeliği ölüm, istifa, görevi yerine getirmeye engel hastalık, meslekten çıkarma veya mazeretsiz olarak üç kere üst üste toplantıya katılmama hallerinde sona erer…” denilmektedir. TUREB Yönetim Kurulu üyesi İsa Levent Gürçavdı’nın 19/07/2018, 30/08/2018 ve 18/09/2018 tarihlerinde yapılan yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz katılmaması üzerine TUREB Yönetim Kurulu’nun 31 Ekim 2018 tarihli toplantısında alınan karar gereği İsa Levent Gürçavdı’nın yönetim kurulu üyeliği düşürülmüş; yerine yedek liste ilk sıradan seçilen Adem Biçer gelmiştir.
Rehber kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Ksynak: TUREB