TUREB’DEN UYGULAMA EGİTİM GEZİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

0
1993

Değerli meslektaşlarımız,

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu uyarınca Turist Rehberliği mesleğine giriş için gerekli şartlardan birisi, “birlik tarafından bakanlığın gözetim ve denetimi altında düzenlenen uygulama eğitim gezisini tamamlamak ve gezi sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olmak”tır (Madde 3/d).

Bu çerçevede, meslek yasamızın çıkması ve 2013 yılında Türkiye Turist Rehberleri Birliği’nin (TUREB) yasal zeminde kurulmasını müteakiben, ilgili uygulama ve eğitim gezileri TUREB tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. Yasa ile birliğimize verilen bu yetkinin uygulanması sadece bürokratik bir zorunluluk değil, mesleğimizin standartlarının korunması ve geliştirilmesi, meslek ustalarımızdan aldığımız mesleki saygınlığın gelecek kuşaklar tarafından daha da ileriye götürülmesi ve mesleğimizin geleceğinin belirlemesi bakımından stratejik bir görevdir.

10 Mart 2019 tarihindeki genel kurulda seçilen yeni TUREB Yönetim Kurulumuz, başkan ve üyelerinin şahsen daha önceki dönemlerde eğitmen rehber olarak görev aldıkları eğitim gezilerinin tecrübeleri ışığında; bu gezilerin belli standartlarda gerçekleşmesi, görülen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi ve bu önemli eğitim yetkisinin etkin olarak kullanılması yolunda önlemler almış, yeni uygulamalar geliştirmiştir:

– Biz Profesyonel Turist Rehberliği mesleğini gelişigüzel yapılan, part time, sıradan bir iş olarak görmüyoruz. Yönetim Kurulumuzun başkan ve üyeleri uzun yıllardır bu mesleğin her alanında görev yapmış, halen de aktif olarak çalışan rehberlerdir. Biz uzun yıllar boyunca kendimizi adadığımız mesleğimizi bir kariyer mesleği olarak görüyoruz. Bu mesleğin ve meslektaşın saygınlığına önem veriyoruz. Mesleğin gerektirdiği disiplin, özveri, dayanıklılık, sürekli öğrenme ve yenilenme gibi özelliklerin meslek eğitim programlarında mutlaka uygulanması gerektiğine inanıyoruz.

– Türkiye’de şu an altmışı (60) aşkın üniversitede ön lisans, lisans ve yüksek lisans dereceleri veren “Turist Rehberliği” bölümleri vardır. Yüksek Öğretim Kurumu ile başkanımızın yaptığı görüşmelerde bunların sayısının sınırlandırılması, niteliklerinin artırılması yönünde girişimimiz olmakla birlikte, kanunen birliğimizin buna müdahale edecek bir yetkisi bulunmamaktadır.  Bu öğrenim kurumları arasında meslek eğitimine yönelik belli bir standart da bulunmamaktadır. (Bu konuda da  Turizm Akademisyenleri Derneği ve Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir.) Buralardan gelen öğrenci ve mezunlar da her yaş ve sosyal gruptan heterojen bir yapı oluşturmaktadırlar. Eğitim gezilerindeki birincil amacımız, “meslek eğitimi” kapsamında katılımcılara bir rehber nasıl çalışır, nasıl bilgi edinir, nasıl sunum yapar ve nasıl sorun çözer gibi sayısız durumu deneyimli eğitmenlerimiz aracılığıyla öğretmektir. Burada temel yöntemimiz, katılımcıların sorumluluk alması, “günün rehberi” uygulamasıyla dönüşümlü olarak bir rehberin 24 saatini simüle etmeleri ve “rehberce” duruş, düşünüş ve davranışı sahada bizzat yaşayıp görmeleridir. Katılımcılara verilen sunum konularına önem verilmekte, bunların gezi sırasında katılımcılar tarafından sunumu ve sonrasında eğitmenler tarafından değerlendirilmeleri titizlikle yapılmakta, başarısız görülen sunumlar katılımcıya tekrar ettirilmektedir. Gezinin hiç bir unsuru “yasak savma” amacıyla yapılmamaktadır. Her yaş grubundan yüzlerce kişinin katıldığı bu gezilerde düzen ve uyumun sağlanması, programın ve eğitim-öğretim faaliyetinin aksamaması için gerekli disiplin kuralları uygulanmaktadır.

– Gezi programlarımız, hem Bakanlığımız tarafından belirlenen Türkiye’nin önemli tarihi, kültürel ve doğal turistik mekanlarını öğretmek, hem de bu mekanlarda rehberin profesyonel olarak nasıl çalıştığını katılımcılara göstermek amacıyla, yaz- kış koşulları, gün ışığı, vs etmenler göz önünde bulundurularak yönetim kurulumuz tarafından hazırlanmıştır. Tamamen profesyonel amaca yönelik olup, bir tatil programı değildir. Daha önceki dönemlerde uygulanmamış olan ve bir yasal zorunluluk olan “gezi bitirme sınavı” her bölge sonunda yapılmaya başlanmıştır. Programların tasarımında sınav gün ve organizasyonu göz önüne alınmıştır. Önceki yıllardan farklı olarak, Ocak – Şubat 2020 gezilerimizde katılımcılara 5 bölgeden tek veya çoklu seçme imkanı tanınmış. Bunun sonucunda 36 ayrı gezi kombinasyonu oluşmuştur.

– Geçmiş dönemlerde eğitim gezilerinin standartlarındaki sorunları bizzat yaşayıp deneyimleyen yönetim kurulu üyelerimiz, bu gezilerde yüksek standartlı oteller, araçlar ve acenta hizmetleri kullanmaya karar vermiştir. Otel kalitelerindeki standart, kış koşullarında yapılan ve süresi 38 günü bulan bu yorucu geziler için çok önemlidir. Geçmiş dönemlerde otel değiştirmeler, soğuk yüzünden hasta olmalar ve çok sayıda şikayet ile karşılaşıldığı için yönetim kurulumuz standartları yüksek oteller ve hizmetlerle bu geziyi yapmayı tercih etmiştir. Ayrıca, mesleğe yeni girecek olan genç meslektaş adaylarına Türkiye turizm endüstrisindeki iyi otelleri, iyi hizmetleri göstermenin ve bunları deneyimlemelerinin yararlı olacağına inanıyoruz. Bu meslektaşlar belki kariyer hayatlarının başlangıcında bu standartlarda tur yapamayacaklar ama ilk başta öğrendikleri, bildikleri ve hedefleri bu olsun istiyoruz.

– Bu dönemde ilk defa eğitim gezisi başlangıcı bilgilendirme toplantısı yapmaya başladık. Gezilerimiz akşam saatlerinde toplantı ile başladı.
Katılımcılara detaylı bilgilendirme sunduk, kuralları anlattık, kendilerini tanıtma ve hocaları ile tanışma imkanı yarattık. Eskiden bütün gece yol yapıp gelen katılımcılar sabah direkt tura başlıyordu.
Gerekirse fazladan bir gece otel konaklaması koyduk ama toplantı sonrası katılımcılar ertesi güne verimli bir şekilde başlayabildiler.
Istanbul’da otel konaklaması olmayan bir Marmara paketi sunduk. Bu ulaşım sorunu olmayan katılımcılar için daha düşük maliyetli bir seçenek oluşturdu. Tüm açılış toplantılarına başkanımız katıldı. Turların önemli bir bölümüne yönetim kurulu üyelerimiz katılarak hem istediğimiz eğitim sisteminin uygulanması konusunda eğitmenlerimize yardımcı oldular, hem de meslektaş adaylarıyla söyleşiler gerçekleştirdiler, mesleği anlattılar ve soruları yanıtladılar.

– Bu nedenle görev vereceğimiz seyahat acentasının seçiminde çok titiz davrandık. Sektörde çok iyi repütasyona sahip, operasyonel ve finansal gücü olan bir acenta ile çalışmayı tercih ettik. Yönetim kurulumuzun mesleki deneyimleri ve ilişkileri sayesinde bu acentadan yüksek standartlı hizmet ve otelleri, bu standartın çok daha altında bir maliyetle sağlamasını temin ettik. Dileyen meslektaşlarımız, geçmiş dönemdeki gezi programları ve otel isimleriyle bu dönemdeki program ve otel isimlerini karşılaştırıp, gerçek maliyetin kalite artışı yanındaki düşüklüğünü görebilir. Yönetim Kurulumuzun 2019 Ağustos’undan bu yana düzenlediği gezilerde şu ana kadar 1,537 rehber adayı veya bölge ekletmek isteyen rehber katılmıştır ve katılmaktadır. Bu gezilerde acenta hizmetleri ve organizasyonu mükemmel sağlanmıştır. Finansal açıdan, yüksek otel standartları maliyete belli oranda yansısa da, daha önceki dönemlerde peşin olarak ödenmesi gereken tur ücretleri, acentanın finansal gücü ve desteği sayesinde kredi kartına 12 taksite kadar faiz uygulanmadan bölünebilmekte, bu da meslektaş adaylarının meslek için borçlanıp, lisanslarını aldıktan sonra çalışıp bu harcamayı geri ödeyebilme imkanını yaratmaktadır. Böyle bir uygulama daha önce yapılmamıştır.

– TUREB ve turlarda görev verdiğimiz seyahat acentası, kurumsal, bütün hesapları şeffaf kuruluşlardır. Turlardan TUREB hesabına yatan yasal TUREB katkı payı dışında herhangi bir menfaat sağlanması kesinlikle söz konusu değildir.

– Eğitmen rehberlerimizin seçimi bu dönemde en çok önem verdiğimiz konu olmuştur. Daha önceki dönemlerde gözlemlediğimiz sorunlar ışığında, eğitmen rehberlerimizi meslektaş adaylarına örnek teşkil edecek, öğretme heyecanı duyan, eğitimli, donanımlı ve bu görevi mesleki ustalığının bir tescili olarak gören saygın meslektaşlarımız arasından seçmeye özen gösterdik. Eğitmen hocalarımız eğitim, bilgi, tecrübe (yasal zorunluluk en az 8 yıl eylemli rehber olmakla birlikte bizim eğitmenlerimizde bu süre ortalama 20 yıldır), mesleki repütasyon, taban yevmiye altına çalışmamış olmak, grup çalışmasına yatkın, uyumlu olmak gibi kriterler baz alınarak yönetim kurulumuz tarafından seçilir ve kendilerine bu görev teklif edilir. Eski dönemden tecrübe kazanmış ve kendini kanıtlamış hocalarımızın yanısıra, ilk defa hocalık görevi alacak arkadaşların da görev almasına özen gösteriyoruz. IRO, IZRO, ATRO, ÇARO ve NERO üyesi eğitmen hocalarımız bu dönemde görev aldılar. İleriki dönemler için de odalarımızla işbirliği içinde bir “eğitmen veri tabanı”
oluşturuyoruz ve eğitim turlarımızda meslektaşlarımızı bu veri tabanına göre seçerek görevlendireceğiz. İlk defa bu yeni dönemde eğitmenlerimizle de “rehberlik eğitimi” konusunda çalışma yaptık ve turlarda görev almadan önce kendileri ile eğitim yöntemlerimiz, uygulamalarımız ve beklentilerimiz başlıklı seminerler düzenledik.
Eğitmen meslektaşlarımız, profesyonel hayatta taban yevmiyenin üzerinde ücretlere, en saygın acentalarla çalışan, kendilerini endüstrimizde kanıtlamış saygın profesyonellerdir. Çok zor kış koşullarında günde 10 –
12 saat çok yorucu olan eğitim görevini büyük bir özveri, grup disiplini, uyum, başarı ve yurt sevgisi ile yapmaktadırlar. Kendilerine buradan mesleğimiz adına sonsuz teşekkürler ediyoruz.

– Bu dönemde haklı eleştiriler de aldık ve görevimizi daha iyi yapmak için bunları dikkatle değerlendiriyoruz: Gezilere beklentilerimizin çok üzerinde bir talep geldi. Az sayıdaki “fiyat yüksek” söylemlerine rağmen, gezi kontenjanları 30 saatte doldu. Oteller ve oda sayıları arzı temel olarak kontenjanımızı sınırlıyor. İleriki dönemde buna göre önlemler alıp planlamalarımızı buna göre yapacağız.

– Gezilerin duyurusunu daha erken tarihte yapmak konusunda da sorunumuz oldu. Hedefimiz gezi planlarını yıllık olarak yapıp önceden duyurmaktır.
Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor. Yapıcı eleştiri ve katılıma her zaman açığız.

– Aynı odada kalma taleplerini yerine getiremedik. Çünkü 36 ayrı tur paketi almış katılımcıların grup düzenlemeleri yapılırken aynı oda talepleri değil, hangi paketi aldıklarına göre gruplar oluşturuldu. Aynı gruplar içerisinde bu talepleri karşılamaya çalıştık. Bundan sonraki dönemde de tur satın alınırken aynı odada kalma talepleri alınacak, bunlar imkanlar nispetinde değerlendirilecek, ancak odalama ve grup konfigürasyonunda bu talep temel kriter olmayacaktır. Bu eğitim turu rehberlik mesleğine hazırlık içindir ve rehberlerin mesleki ücret, konaklama vs asgari yasal sınırlar sağlandıktan sonra her türlü duruma uyumlu olarak görevlerini yapmaları beklenir.

Değerli meslektaşlar,

Eğitim gezileri, mesleğimizin geleceği için meslek örgütümüze verilmiş önemli bir yetkidir. Burada eleştiri yaparken kurumumuzu yıpratmak hiç bir rehberin menfaatine değildir. Kötü niyetli iftira ve söylemlerin amacını anlamaya çalışıyoruz. Mesleğini seven hiç bir rehberin iyi rehberlerin yetişmesinden rahatsız olmaması gerekir. Biz de bu görevde bulunduğumuz sürece daha kurumsal, daha kalıcı, mesleğin geleceğini belirleyecek bir eğitim vizyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle sizi bilgilendirmek gereğini duyduk.

Bütün meslektaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yeni turizm sezonu diliyoruz.

Saygılarımızla,
TUREB YÖNETİM KURULU