TÜRSAB’a karşı mücadele, YENİDEN

0
2172
 
       

TÜRSAB’ın Türkçe Rehberlik adı altında düşürülmek istenen REHBER KALİTESİ girişimine yönelik TUREB Başkanının yayınladığı bilgilendirme notundan bir kısım sunuyoruz.

TÜRSAB ‘ın İDDİALARINA KARŞIN

2016 ve 2017 yıllarına ait odalara göre rehber sayılarını gösterir tabloyu da incelediğinizde göreceğiniz üzere bahsi geçen taleplerin mevcut rehber sayısı ile karşılanamaması söz konusu değildir. Rehberler için yasal zorunluluk olan sözleşme yapılması ve en az taban ücretin ödenmesi hususları dile getirildiğinde birçok acentenin de buna yanaşmadığı, hatta rehberlerle pazarlık yaptığı tarafımıza bildirilen öncelikli şikayetlerdendir.

Buradan da anlaşılacağı üzere mesele son derece ağır şartlar altında, büyük çoğunluğunda mesai saati kavramı ve de sürekliliği olmayan turlarda çalışan rehberlerin yasal talep ettikleri şartların ortadan kaldırılması girişimidir. Konu rehber yetersizliğinden ziyade ucuz iş gücünün her hangi bir iş güvencesi vermeksizin ellerinin altında hazır bulundurulması gayretinden başka bir şey değildir.

Üniversitelerin daha nitelikli, en az bir yabancı dili konuşabilecek düzeyde rehberlik bölümlerinde öğretim ortamı sağlaması durumunda öğrencilerinin rehber olmalarının önünde herhangi bir kontenjan sınırı veya başka engel bulunmamaktadır. Bütün bu aşamaları geçerek hem yabancı dilde hem de Türkçe rehberlik yapma hakkına sahip mevcut 10283 rehberin hakkı yeneceği gibi, meslek standartı ve kalitesi de yükselmek bir yana çok hızlı aşağılara çekilecektir.

 

ODALARDAN GELEN BİLGİLER IŞIĞINDA

TÜRSAB tarafından Türkçe Rehberlik konusuyla ilgili Turizm Fakültelerine gönderilen yazıya istinaden Birliğimize bağlı odalardan 2016 ve 2017 yılları içinde odalarına seyahat acentaları tarafından kaç tane rehber talebi geldiği, bu taleplerde odalarının nasıl hareket ettiği ile ilgili 24 Ağustos 2017 tarihinde görüş istenmiştir. Odalardan gelen görüşler şu şekildedir:

Antalya Turist Rehberleri Odası (ARO); Yetki alanları Antalya, Isparta ve Burdur olan odamız, 2016 yılında 45 ve 2017 yılında ise 54 rehber talep geldiğini ve oda tarafından tüm rehber ihtiyacının karşılandığını belirtmiştir.

Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO); Yetki alanları Aydın ve Denizli olan odamız, 2016-2017 yılları arasında toplam rehber talep sayısının 80 olduğunu, bu sayıdan 42 talebin karşılandığını, geri kalan kısmının acentaların Bakanlıkça belirlenmiş olan rehber taban ücretini vermeyi beyan etmediğinden üyelere duyurulamadığını ifade etmiştir.

Ankara Turist Rehberleri Odası (ANRO); Yetki alanları Ankara, Afyonkarahisar, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Konya, Karaman, Zonguldak olan odamız, en yoğun dönemlerde bile kendilerine gelen rehber taleplerini karşıladıklarını belirtmiştir.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO); Yetki alanları Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olan odamız, sezonun en yoğun olduğu dönemlerde dahi üyelerle tek tek görüşme yapılarak acentaların rehber ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve rehberlerden uygulamaya ilişkin teşekkür aldıklarını ifade etmiştir.

İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO); Yetki alanları İzmir, Manisa ve Uşak olan odamız, 2016 yılında 54, 2017 yılında ise 79 rehber talebi olduğunu ve tamamını karşıladıklarını belirtmiştir.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO); Yetki alanları Şanlıurfa, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van olan odamız, bu yıl içerisinde gelen taleplerin % 98’inin karşılandığını ifade etmiştir.

Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası (GARO); Yetki alanları Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya olan odamız, gelen tüm taleplere cevap verildiğini sadece yoğun bazı dönemlerde çok az talebin karşılanamadığını belirtmiştir.

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO); Yetki alanları Bursa, Bilecik ve Kütahya olan odamız, 2017 yılında gelen talep sayısının 25 olduğunu ve olumlu cevaplandığını belirtmiştir.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO); Yetki alanları Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir olan odamız, 2016 yılında 16, 2017 yılında 40 rehber talebi olduğunu ve rehberlere duyurularak bu taleplerin karşılandığını belirtmiştir.

 

CEVAP VER